Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Vid institutionen för språkstudier bedrivs forskning inom språkvetenskap, nordiska språk, moderna språk, de moderna språkens litteratur, samiska språk och samiska studier samt språkdidaktik med inriktning mot språk och lärande. Livskraftiga och tvärvetenskapliga forskningsmiljöer finns inom våra forskargrupper och forskningsnätverk. Läs mer här: https://www.umu.se/sprakstudier/forskning/forskargrupper/

Institutionen för språkstudier utlyser nu en anställning som postdoktor i flerspråkighet eller svenska som andraspråk, inom utbildningsvetenskapliga kontexter.

Arbetsuppgifter
Som postdoktor förväntas du driva ditt individuellt utformade projekt med därtill hörande publikationer och kontakt med det omgivande samhället. Du kommer också att delta i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö, till exempel genom deltagande i seminarier, forskarnätverk och vetenskapliga sammankomster. Du förväntas även delta vid andra möten och sammankomster på institutionen, såsom arbetsplatsträffar och personaldagar. I anställningen ingår undervisning till en omfattning av högst tjugo procent av den totala arbetstiden.

Anställningen är knuten till Institutionen för språkstudier men syftar också till att stärka utbildningsvetenskaplig forskning vid hela Umeå universitet. Som postdoktor kommer du därför att aktivt bidra till det tvärvetenskapliga karriärprogram för nydisputerade som Lärarhögskolan driver.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i eller med relevans för någon eller några av anställningens inriktningar. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma i fråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att personen inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet.

Vid urvalet ska i första hand vetenskaplig skicklighet beaktas.  

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig publicering samt det skisserade projektets originalitet och genomförbarhet.

Stor vikt kommer att fästas vid det hur väl det planerade projektet kompletterar och utmanar forskningsmiljön vid Institutionen för språkstudier samt den befintliga forskningsmiljöns möjligheter att bidra positivt till utförandet av det planerade projektet.

God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska, liksom god förmåga att samarbeta, utgör också krav för anställningen.

Ansökan
En fullständig ansökan ska omfatta följande dokument på̊ svenska eller engelska:

  • Ett följebrev där den sökande motiverar sitt intresse för att påbörja en anställning som postdoktor vid just Institutionen för språkstudier och där sökandes kompetens i relation till tjänstens innehåll preciseras (2–3 sidor)
  • En projektskiss som visar på projektets originalitet, genomförbarhet och relevans för institutionens forskningsmiljö (3-5 sidor)
  • Ett Curriculum Vitae
  • Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade högskolepoäng samt kopia av examensbevis för doktorsexamen
  • En fullständig publikationslista
  • Elektroniska kopior på åberopade vetenskapliga publikationer (max 5 st)

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2024-04-07.

Övriga upplysningar
Anställningen är tidsbegränsad på heltid under 2 år med tillträde 2024-11-01 eller enligt överenskommelse. 

Placeringsort är Umeå och hög närvaro i miljön är ett krav.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Daniel Andersson, daniel.andersson@umu.se.

https://www.umu.se/sprakstudier/ 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-11-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-128-24
Kontakt
  • Daniel Andersson, prefekt, 0907865708,daniel.andersson@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2024-01-26
Sista ansökningsdag 2024-04-07

Tillbaka till lediga jobb