Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.

En fullt finansierad, tvåårig postdoktortjänst vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet. Positionen är sökbar för forskare inom immunsvar på mikrobiella infektioner, vaccination, rekombinant antigendesign, eller liknande område.   
Sista ansökningsdag 2023-04-02

Projekt

Den postdoktorala forskaren kommer att vara involverad i våra pågående ansträngningar för att förbättra förståelsen av människans adaptiva immunsvar mot infektion och den skyddande effekten av vaccination. Vi gör detta genom cellulär, molekylär och genetisk analys av celler och vävnader från rationellt utvalda patientgrupper. Beroende på kandidatens intresse och bakgrund, kan det specifika projektet anpassas till att fokusera på (1) genetiken för B-cellsrepertoarutveckling genom livet, (2) rollen av komplementregulatoriska proteiner för initiering av adaptiv immunitet i lymfoida organ eller, (3) ålderns inverkan på det cellulära och genetiska svaret på infektion och vaccination. Mer information om forskargruppen, strategier och projekt finns på:

Mattias Forsell-research-group.

Institutionen för klinisk mikrobiologi (umu.se)

 

Arbetsbeskrivning

Den framgångsrika kandidaten förväntas leda utvecklingen och etableringen av ny metodik för immunologisk analys av immunceller, vävnader och kapillärblodprover, och tillämpa detta på unikt patientmaterial. Målet är att ta itu med forskningsfrågor som fokuserar på att förbättra vår grundläggande eller tillämpade förståelse av adaptiva immunsvar. Av särskilt intresse är upprättandet av metodik som gör det möjligt för oss att dissekera allmänna eller antigenspecifika B-repertoarer från små provvolymer på molekylär och genetisk nivå. Projekten bedrivs i en tvärvetenskaplig miljö som involverar interaktion med kliniska och prekliniska partners samt internationella samarbeten.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen [ME1] [LR2] inom immunologi, vaccinologi, virologi eller närliggande områden. Kandidater från andra områden med starka kunskaper inom antigendesign, enkelcellssekvensering och/eller multiplexplattformar uppmuntras också att ansöka. Behörighetskravet ska vara uppfyllt senast den tidpunkt då tillsättningsbeslutet fattas.

 • Flytande engelska är obligatoriskt
 • Kandidaten ska kunna arbeta självständigt
 • Goda kunskaper i kvantitativ vetenskaplig metodik inom de områden som eftersöks.
 • Den sökande ska ha stor erfarenhet av praktiskt arbete på laboratoriet.

 

Kvalifikationer

Eftersom anställning som postdoktor är en karriärutvecklingsanställning för yngre forskare, är vi i första hand intresserade av sökande som avlagt sin doktorsexamen senast tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan en sökande som avlagt sin examen tidigare än så komma i fråga. Särskilda skäl är bland annat sjukfrånvaro, föräldraledighet, klinisk praktik, tillsättning av förtroende för facklig organisation eller andra liknande omständigheter samt för relevanta arbetsuppgifter/uppdrag inom ämnesområdet.

 

Meriterande för tjänsten

 • Erfarenhet av forskning kring adaptiva immunsvar,
 • Teknologier för detektion av multipla proteinanalyter i små volymprover
 • Erfarenhet av multiparameter flödescytometri och dataanalys
 • Dissektion av mänskliga immunsvar på cellulär, molekylär och/eller genetisk nivå
 • Bioinformatisk analys av sekvensdata i förhållande till immunsvar

 

Ytterligare information

Anställningen är en visstidsanställning på två år enligt avtalsvillkoren för visstidsanställning som postdoktor från 1 februari 2022.

 

Ansökan ska innehålla:

 • En kort beskrivning av din tidigare forskning, aktuella forskningsintressen och ett uttalande som beskriver varför du är intresserad av tjänsten. (max 1 sida)
 • CV (max 2 sidor)
 • Lista över godkända peer-reviewed publikationer och publikationer som har skickats in.
 • Examensbevis från forskarutbildning och andra relevanta examina
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner

 

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Ansökan sker via vårt
e-rekyteringssystem Varbi.

Sista ansökningsdag 2023-04-02

 

Välkommen med din ansökan!

 

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-153-23
Kontakt
 • Mattias Forsell, mattias.forsell@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-03-08
Sista ansökningsdag 2023-04-02

Tillbaka till lediga jobb