Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Sociologiska institutionen vid Umeå universitet söker en postdoktor. Den sökande förväntas bidra till projektet ”Effekten av arbetslöshet för familjemedlemmars hälsa” (HEALFAM) som finansieras av Europeiska forskningsrådet (ERC) och leds av docent Anna Baranowska-Rataj.

Vid Sociologiska institutionen bedrivs utbildning på grundläggande och avancerad nivå samt utbildning på forskarutbildningsnivå. Institutionen har för närvarande ca 55 anställda, varav ca 12 doktorander och 6 postdoktorer. Forskningen på institutionen bedrivs inom ett antal områden, där ett av de framträdande områdena är forskning om social stratifiering, familj och hälsa.

Syftet med projektet är att undersöka hur förlusten av ett jobb påverkar hälsan hos partners, barn och äldre föräldrar till arbetslösa och om omfattningen av påverkan skiljer sig åt mellan familjer och samhällen. HEALFAM-teamet utvärderar konsekvenserna av arbetslöshet för familjemedlemmar genom ett multiaktör-perspektiv och ett internationellt jämförande angreppssätt. Den anställde kommer att involveras specifikt i den del i HEALFAM-projektet som undersöker effekterna av vuxna barns arbetslöshet för föräldrars hälsa. Detta sker med hjälp av data från svenska register som finns tillgängliga vid Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) och data från SHARE, en undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa.

Arbetsuppgifterna för den anställde kommer att innefatta ansvar för planering och genomförande av forskning i samarbete med projektets medlemmar, deltagande vid möten och seminarier vid Sociologiska institutionen och CEDAR, samt att presentera artiklar vid internationella konferenser och workshops. Både Sociologiska institutionen och CEDAR stöder och uppmuntrar unga forskare att utveckla en egen forskningsagenda och att söka extern forskningsfinansiering.

Anställningen börjar i april 2021 (om inte annat överenskommits) och pågår under två år. Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen inom sociologi eller annat för innehållet relaterat område (inklusive demografi, ekonomi, epidemiologi eller humangeografi). I första hand bör den komma i fråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger (så som föräldraledighet, sjukfrånvaro, militärtjänst etc.) Den sökanden bör inte tidigare ha haft en anställning som postdoktor vid samma eller närliggande ämnesområde vid Umeå universitet.

Det viktigaste bedömningskriteriet för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet. Den sökande måste ha erfarenhet av att analysera kvantitativa longitudinella data och ha förmåga att genomföra akademiska presentationer på engelska. Tidigare erfarenheter av forskning om generationsrelationer, särskilt med användning av svenska registerdata, kommer att vara meriterande. Erfarenhet av att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö är önskvärt.

I normalfallet förväntar vi oss att den anställde är närvarande på arbetsplatsen i Umeå och deltar i institutionens gemensamma aktiviteter. Pga av rådande omständigheter med Covid-19 så kan arbetet tillfälligt utföras på distans.

Ansökan ska innehålla:

- ett komplett CV, inklusive publikationslista

- en kopia av doktorsexamensbevis

- en forskningsplan på engelska som beskriver idéer för 2-3 uppsatser som bidrar till HEALFAM-projektet (max 3 sidor)

- kopior av sökandens publikationer (max 5). 

Ansök via vårt rekryteringssystem Varbi senast 28 februari 2021. För ytterligare information om tjänsten, kontakta projektledare Anna Baranowska-Rataj (anna.baranowska@umu.se).

Information om projektet finns på projektets hemsida: https://sites.google.com/view/healfam/home

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitets Internationella Staff support kan hjälpa nya internationella anställda och postdoktorala stipendiater att få en smidig omlokalisering och start i Umeå. De arrangerar till exempel The Dual Career Program, som syftar till att underlätta för medföljande partners att hitta ett jobb, utbildning och sociala nätverk i Umeå. Du kan läsa mer om programmet här: https://www.umu.se/en/work-with-us/dual-career-programme/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-04-01 eller överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-89-21
Kontakt
  • Anna Baranowska-Rataj, anna.baranowska@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-01-28
Sista ansökningsdag 2021-02-28

Tillbaka till lediga jobb