Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap söker en postdoktor med intresse och dokumenterad kompetens inom motivationsforskning och kvantitativ forskningsmetod, för en anställning inriktad mot subjektiva och objektiva mått på ansträngning och motivation, och relation mellan dessa mått och prestation. Sista ansökningsdag är 2020-09-24.

Projektbeskrivning
Den aktuella anställningen är knuten till ett forskningsprojekt som studerar aspekter av elevers motivation och prestation i den internationella storskaliga studien PISA. Exempel på frågeställningar inom projektet handlar om:

  • hur självrapporterad motivation, uppgiftsspecifik och domänspecifik, samvarierar med andra variabler och med prestation
  • hur objektiva mått på uthållighet och ansträngning, mätt via variabler som erhålls via det digitala provformatet, samvarierar med självrapporterad motivation och med prestation.
  • huruvida studier av elevers svarsbeteenden kan bidra till en ökad förståelse av samband mellan icke-kognitiva och kognitiva variabler.

Arbetsuppgifter
Den anställde kommer inom ramen för detta projekt att ansvara för att planera och utföra forskning i samarbete med forskningsledaren. Detaljerna kring anställningens innehåll kommer att bestämmas i samråd med den som erbjuds tjänsten, och den anställde kommer att ha vissa friheter att själv utforma frågeställningar och genomförande av analyser. Oavsett specifik frågeställning kommer dock analysarbetet att innebära arbete med och analys av stora och komplexa datamaterial.

Behörighet
För behörighet krävs avlagd doktorsexamen med relevant inriktning, där den sökande har tillägnat sig kompetenser avseende kvantitativ forskningsdesign och statistiska analyser av storskaliga data, gärna med utbildningsvetenskaplig inriktning. Doktorsexamen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Vidare kräver anställningen goda kunskaper i engelska, och god förmåga att uttrycka sig såväl muntligt som skriftligt i olika vetenskapliga sammanhang.

Bedömningsgrunder
Urval av behöriga sökande sker enligt följande kriterier: vetenskaplig skicklighet, personlig lämplighet, forskningsplanens relevans, samt tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom näraliggande område. Erfarenhet av att självständigt arbeta med storskaliga datamaterial från enkätstudier och/eller data från digitala kunskapsprov är meriterande, liksom tidigare forskning inom motivationsfältet, och publikationer inom områdena kunskapsmätningar, motivation, utbildningspsykologi och/eller psykometri.

Anställningsvillkor
Anställningen är på heltid i två år och erbjuder minst 80 % forskning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs via vårt e-rekryteringssystem och ska innehålla ett personligt brev som sammanfattar dina kvalifikationer och kompetensområden samt ditt intresse för anställningen, fullständig CV och publikationslista, samt maximalt tre utvalda åberopade publikationer, inklusive doktorsavhandlingen. Bifoga även en kort forskningsplan (max 3 sidor) där du beskriver den tänkta inriktningen på din forskning under tiden som postdoktor. Sista ansökningsdag 2020-09-24.

Om oss
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) har ca 115 anställda verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Forskningen spänner över områden som villkor för lärande i olika sammanhang, informationsteknikens möjligheter för lärande samt bedömning och utvärdering. Tjänsten är placerad inom den del av institutionen som bedriver forskning och utvecklingsarbete inom området pedagogiska bedömningar och då med särskilt fokus på storskaliga kunskapsmätningar.

Kontakt
Docent Hanna Eklöf, e-post: hanna.eklof@umu.se

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1110-20
Kontakt
  • Hanna Eklöf, 090-786 78 51
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-08-28
Sista ansökningsdag 2020-09-24

Tillbaka till lediga jobb