Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Biträdande universitetslektor i historisk demografi med inriktning mot hälsa

Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) utlyser en anställning som biträdande universitetslektor i historisk demografi med inriktning mot hälsa med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Anställningen är tidsbegränsad till fyra år. Den vetenskapliga meriteringen omfattar 80 % och ska bedrivas inom historisk demografi med inriktning mot hälsa och funktionsnedsättning utifrån kvantitativa analyser av historiedemografiska data.
Den biträdande universitetslektorn kommer att arbeta i samverkan med andra forskare vid CEDAR men också få stora möjligheter att utveckla sin forskning självständigt.

Den pedagogiska meriteringen omfattar 20 % och består av handledning av doktorander eller studenter på magister- och grundnivå, föreläsningar, kursplanering och genomförda högskolepedagogiska kurser.

I anställningen ingår samverkan och kunskapsutbyte med andra forskare inom ämnesområdet samt ett ansvar att vara aktiv gentemot externa forskningsfinansiärer.

Placeringsort för anställningen är Umeå.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut.
För den aktuella anställningen gäller doktorsexamen i historia eller annat ämne som belyser historiedemografiska problemområden.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna
En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
En allmän bedömningsgrund för biträdande universitetslektor är även potentialen till meritering för anställning som universitetslektor.

Som bedömningsgrunder vid anställning av biträdande universitetslektor beaktas vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt annan relevant skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen av den vetenskapliga produktionen är:

- kvalitet, omfattning och originalitet inom historiedemografisk forskning baserad på analyser kvantitativa data från historiska databaser.

- omfattningen av publicering i internationellt respekterade tidskrifter som tillämpar kollegial granskning (peer review).

Den pedagogiska skickligheten bedöms dels utifrån den sökandes intresse för pedagogisk utveckling inom ämnesområdet historisk demografi, dels på erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kompetensen kan kompletteras genom högskolepedagogisk utbildning.

Som bedömningsgrund vid anställningen läggs särskild vikt vid vetenskaplig skicklighet inom området för anställningen, forskning inom historisk demografi med inriktning mot hälsa baserad på kvantitativa analyser av historiedemografiska databaser.
 
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid originalitet, självständighet och potential att utveckla en egen framgångsrik forskningslinje inom historisk demografi med inriktning mot hälsa samt publicering i internationella tidskrifter med kollegial bedömning (peer-review).

Meriterande är också dokumenterad erfarenhet av samarbeten i forskningsprojekt och medverkan i nationella och internationella forskningsansökningar. Den vetenskapliga skickligheten bedöms även utifrån originalitet, kvalitet och relevans i den forskningsplan som sökande bilagt ansökan.

Av vikt är också pedagogisk skicklighet. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer vikt att läggas vid dokumenterad erfarenhet av pedagogisk verksamhet, t.ex. undervisning och utveckling av kurser på vetenskaplig grund inom högskola.

Av vikt är även annan relevant skicklighet såsom erfarenhet av administrativa uppdrag, att förmåga att kommunicera på svenska och engelska, genomföra arbeten inom angivna tidsramar samt samverka med det omgivande samhället.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här.
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Välkommen med din ansökan.

Mer om CEDAR
Enheten för Demografi och åldrande forskning och forskningen om hälsa och funktionsnedsättning

Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) har för närvarande 60 anställda. Cirka 30 forskare är verksamma i miljön.
Vid CEDAR:s forskningsavdelning bedrivs forskning om demografiska förändringar och åldrande på individ- och samhällsnivå, där hälsa är ett viktigt tema.
Centrala forskningsområde är demografiska processer och åldrande i nutid och historisk tid. CEDAR:s forskning är internationellt väletablerad. CEDAR:s infrastrukturavdelning (Demografiska Databasen) utvecklar befolkningsdatabaser för demografisk, samhällsvetenskaplig, historisk och medicinsk forskning. Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid CEDAR framgår av vår hemsida under adress, http://www.cedar.umu.se/.

Anställningen finansieras delvis av externa medel via två pågående funktionshinderprojekt vid enheten, som leds av Professor Lotta Vikström (Europeiska forskningsrådet, ERC Consolidator Grant No. 647125; Stiftelsen för Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, 2019.0003). För mer information om projekten, se: DISLIFE Webbsida här, DISTIME Webbsida här.  

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-844-20
Kontakt
  • Professor Gunnar Malmberg, gunnar.malmberg@umu.se, +46 90 786 54 55
Facklig företrädare
  • SACO, +46 90 786 53 65, +46 70 268 87 67
  • ST, +46 90 786 54 31
  • SEKO, +46 90 786 52 96
Publicerat 2020-06-11
Sista ansökningsdag 2020-07-02

Tillbaka till lediga jobb