Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Postdoktor inom patologi med inriktning mot metastaserad prostatacancer vid Institutionen för medicinsk biovetenskap

Institutionen för medicinsk biovetenskap tillhör medicinska fakulteten vid Umeå universitet (www.medbio.umu.se) och bedriver forskning och undervisning inom ämnena Klinisk kemi, Medicinsk och klinisk genetik samt Patologi. Institutionen har c:a 90 anställda. Vi utlyser en anställning som postdoktor i en forskargrupp som bedriver forskning om prostatacancer. I forskargruppen pågår flera parallella projekt med övergripande syfte att förstå mekanismer bakom tumörtillväxt och behandlingsrespons/resistens vid metastaserad sjuktom.

Anställningen är placerad i ”laboratoriehuset” i byggnad 6M, med direkt kontakt med sjukhuset, medicinska biblioteket och tandläkarhögskolan.

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att klarlägga interaktioner mellan genetiska och epigenetiska förändringar vid uppkomst av benmetastaser vid prostatacancer och utifrån dessa identifiera nya behandlingsmöjligheter. Forskningen kommer att involvera bioinformatiska analyser av storskaliga data såväl som funktionella studier och utvärdering av potentiell behandlingsstrategier i experimentella modellsystem in vitro och in vivo.

Kompetenskrav
För behörighet krävs att kandidaten avlagt doktorsexamen. I första hand, bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Den sökande bör ha dokumenterad, gedigen kunskap om prostatacancer och metastaser. Dokumenterad, praktisk erfarenhet av bioinformatik, molekylärbiologiska och cellbiologiska laborationstekniker samt hantering av råttor/möss är ett krav.

Övriga önskvärda kvalifikationer
Den sökande bör ha förmåga att arbeta självständigt i laboratoriet, att samverka med andra på ett positivt sätt samt ha god organisationsförmåga. Dessutom bör den sökande ha god erfarenhet av att sammanställa resultat till vetenskapliga publikationer. Den sökande bör också ha mycket goda kunskaper i tal och skrift på engelska. Vidare kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, flexibilitet, driv och självständighet.

Anställningstid
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till två (2) år. Tillträde snarast möjligt eller efter överenskommelse.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla följande:

  • Ett personligt brev som beskriver dina kvalifikationer och kompetensområden samt varför du är intresserad av anställningen.
  • Ett CV/meritförteckning inkluderande datum för doktorsexamen, titel på avhandlingen och aktuell publikationslista.
  • Kopior av betyg, examensbevis samt eventuella övriga meriter som sökanden vill åberopa.
  • Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Ansökan skall sändas in elektroniskt i word- eller pdf-format.

Upplysningar
Närmare upplysningar lämnas av professor Pernilla Wikström, tel: +46 90 785 37 52,
e-post: pernilla.wikstrom@umu.se

Ansökan, skriven på svenska eller engelska, skall göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 8 juni 2020.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-681-20
Kontakt
  • Pernilla Wikström, +46 90 785 37 52
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-05-17
Sista ansökningsdag 2020-06-08

Tillbaka till lediga jobb