Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Beskrivning och arbetsuppgifter

Vi söker en postdoktor i folkhälsovetenskap som ska bedriva forskning rörande könsrelaterat våld ur ett kvalitativt och genusteoretiskt perspektiv. Målet, den teoretiska och metodiska metoden kommer att formuleras i en forskningsplan av den sökande. Ansökan ska vara kopplat till forskningsområdet könsrelaterat våld, bör innehålla en tydlig genus- / feministisk teoretisk ram samt ha en kvalitativ ansats. Projektet kan fokusera på vilket geografiskt område som helst och bygga på antingen redan insamlad data eller ny datainsamling eller en kombination av båda. Förutom att genomföra forskningsprojektet kan en del undervisning på grund- och avancerad nivå komma att ingå.

Kvalifikationer

Den sökande har en doktorsexamen i genusstudier, områden relaterade till samhällsvetenskap, folkhälsa eller andra relevanta ämnesområden för forskningsprojektet Den sökande ska ha kompetens inom folkhälsa, genusstudier och kvalitativa forskningsmetoder. Kvalificerad är den sökande som har en doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. I första hand kommer den ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningsperiodens slut. Om det finns särskilda skäl kan en kandidat som har avslutat en doktorsexamen tidigare övervägas.

Bedömningskriterier

Bedömningskriterierna för utnämning som postdoktor är att kandidaten måste uppfylla den kompetensgrad som krävs för att bli behörig. Kandidaten ska ha erfarenhet av kvalitativ forskning rörande våld mot kvinnor och / eller feminism eller genus och hälsa. Kandidaten ska ha goda kunskaper i skriftlig och talad engelska. En viktig grund för bedömningen är bidraget till forskningsområdet som beskrivs i den sökandes forskningsplan (se nedan) och tidigare vetenskaplig produktion.

Eftersom postdoktorns ställning huvudsakligen kommer att fokusera på sin egen forskning, kommer vetenskaplig kompetens att vägas mer än pedagogisk kompetens vid bedömningen av sökandes kvalifikationer. Förmåga att bedriva oberoende forskning, producera vetenskapliga publikationer och förmågan att delta i forskningssamarbeten är viktiga meriter. Andra bedömningskriterier inkluderar goda samarbetskunskaper och engagemang i det civila samhället och aktivistnätverk.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev
 • CV
 • En kritisk reflektion över självimplementerad forskning i relation till denna nya position (max 1000 ord)
 • Vetenskapliga publikationer som är relevanta för tjänsten
 • Certifierade kopior av betyg och examensbevis
 • Kontaktinformation till tre referenspersoner från vilka rekommendationsbrev kan begäras
 • Forskningsplan (max 2500 ord), som inkluderar mål, kön / feministiska teoretiska / konceptuella ramar och metodik.
 • Andra meriter du vill åberopa.

 

Tjänsten är en visstidsanställning på heltid (100%) under 2 år.

Anställningen startar i oktober 2020. Postdoktorn kommer att vara anställd vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa. Sista ansökningsdag är 25 maj.

Ytterligare information tillhandahålls av professor Isabel Goicolea (isabel.goicolea@umu.se), Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 201001
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-531-20
Kontakt
 • Isabel Goicolea, 090-7865466
Facklig företrädare
 • ST, 090-786 54 31
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2020-04-08
Sista ansökningsdag 2020-05-25

Tillbaka till lediga jobb