Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för geografi har omkring 40 medarbetare. Vid institutionen ligger fokus på utbildning och forskning i kulturgeografi, dvs. på geografiämnets samhällsvetenskapliga del. Kulturgeografi är även kopplat till naturgeografiska och ekologiska förhållanden som påverkar mänsklig verksamhet och samhällets möjligheter. Institutionen är också värd för geografilärarutbildningen vid Umeå Universitet.

Tjänsten har inriktning mot det utbildningsvetenskapliga området vilket innebär att doktoranden ska arbeta med forskning inom huvudområdet Kulturgeografi, men med en inriktning mot undervisning och lärande i organiserad form. Teman skulle kunna vara kopplade till exempel till hållbar utveckling eller GIS (Geografiska Informationssystem).

Denna doktorandanställning utlyses i samarbete med Lärarhögskolan (https://www.umu.se/lararhogskolan/) och ingår i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (https://www.umu.se/lararhogskolan/utbildning/forskarskolan-inom-det-utbildningsvetenskapliga-omradet-fu/).

Kvalifikationer
Behörig att söka är den som har grundläggande behörighet d.v.s. som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, samt minst 90 högskolepoäng i kulturgeografi eller motsvarande kunskaper förvärvade inom eller utom landet.

Sökanden ska behärska det engelska språket i tal och skrift och ha insikt i forskning i det samhällsvetenskapliga området. Meriterande är också dokumenterad kunskap om eller och erfarenhet av undervisning och lärande inom geografiämnet.

Anställningsvillkor
Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. 

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Studierna påbörjas 31 augusti 2020. Arbetsplats är Umeå universitet. Löneplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. 

Fysiskt kommer den anställde att vara placerad vid Institutionen för geografi, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Om den ämnesspecifika utbildningens uppläggning i stort, se den allmänna studieplanen (https://www.umu.se/institutionen-for-geografi/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/)

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi som du hittar på universitetets sida för Lediga jobb. Ansökningsförfarandet öppnar den 26 februari 2020. https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/

En fullständig ansökan ska innehålla:

  1. Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker tjänsten (max 2 sidor)
  2. Forskningsskiss där du utvecklar dina idéer kring ett tänkbart projekt med problemformulering, syfte och metoder (max 3 sidor exkl. referenser)
  3. CV/meritförteckning
  4. Examensbevis
  5. Uppsatser/övriga publikationer
  6. Ev. övriga meriter med relevans för anställning
  7. Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Hösten 2020
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-242-20
Kontakt
  • Emma Lundholm, Prefekt, 090-786 71 72, emma.lundholm@umu.se
  • Aina Tollefsen, forskarutbildningsansvarig, 090-786 78 84, aina.tollefsen@umu.se
Publicerat 2020-02-26
Sista ansökningsdag 2020-03-27

Tillbaka till lediga jobb