Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Professor i genusvetenskap vid Umeå centrum för genusstudier

Umeå Centrum för genusvetenskap utlyser anställning som professor i genusvetenskap med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår att i rollen som vetenskaplig ledare initiera, bedriva, leda och utveckla forskning och forskningsmiljön samt medverkan i arbetet med att skapa goda ekonomiska resurser för forskningen vid Umeå Centrum för Genusstudier. Utöver egen forskning, utveckling av forskningsmiljö samt andra till forskning hörande arbetsuppgifter ingår undervisning och handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå.
I anställningen ingår även administrativa arbetsuppgifter som anknyter till forskning och utbildning samt att samverkan med det omgivande samhället.
Professorn ska ha en tydlig vision för hur detta arbete ska utvecklas på kort och på lång sikt.
Placeringsort är Umeå och vi söker en professor som är en del av vår dagliga verksamhet vid Umeå centrum för genusstudier.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet enligt 4 kap. 3 § högskoleförordningen (HF) samt Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, i genusvetenskap eller med specifik genuskompetens inom enskild disciplin.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller som bedömningsgrund administrativ skicklighet och samarbetsförmåga.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Rörande den vetenskapliga skickligheten ska lika avseende fästas vid genusvetenskap som tvärvetenskaplig framvuxet forskningsområde som vid specifik genuskompetens inom enskild disciplin.

Vetenskaplig skicklighet avser självständiga forskningsinsatser, förmågan att erhålla forskningsmedel i konkurrens med andra forskare, förmåga att planera och leda vetenskaplig verksamhet, dokumenterat nationellt och internationellt forskningssamarbete, publicering i renommerade tidskrifter och böcker samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Skicklighet visas också genom framgångsrik handledning. Mot bakgrund av genusvetenskapens tvärvetenskapliga prägel och UCGS tvärsektoriella verksamhet är det av stor vikt att professorn har en öppen vetenskaplig hållning och respekt för olika vetenskapliga inriktningar och metoder, samt att professorn har reell erfarenhet från tvärvetenskapliga miljöer och samarbeten.

Pedagogisk skicklighet avser planering, genomfarande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination. Pedagogisk skicklighet innefattar lärarens egna pedagogiska utveckling och bidrag till verksamhetens pedagogiska utveckling. Här avses också deltagande i forskarutbildningsverksamhet, såsom doktorandhandledning samt deltagande i utformning och genomförande av kurser och seminarier.

Vid bedömning av administrativ skicklighet läggs vikt vid skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, erfarenhet av förtroendeuppdrag på institutions-, fakultets- eller universitetsnivå m.m., samt genom allmänt väl dokumenterad förmåga till samarbete såväl nationellt och internationellt. Stor vikt läggs vid kreativitet och nyfikenhet, samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten samt ett intresse för genusvetenskapens utveckling och forskningspolitiska frågor.

Eftersom sökanden ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket är det viktigt att kunna kommunicera på både svenska och engelska i tal och skrift.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Vid avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna ska vetenskaplig skicklighet tillskrivas störst betydelse. Stor vikt ska även fästas vid pedagogiska skickligheten och graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Därutöver ska förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete gälla.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här. Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsningar och referenstagning.

Om oss
Umeå centrum för genusstudier är en av de största genusmiljöerna i Sverige. Arbetsenheten är en levande och kreativ forskningsmiljö som främjar tvärsektoriella möten och vetenskapliga samarbeten där vi aktivt strävar efter att möta aktuella samhällsutmaningar via kunskapsutveckling och bildning. Vi är en samlande plats för genusvetenskap/genusforskning och utbildning med genusinriktning vid Umeå Universitet med ansvar för att skapa en sammanhållen och slagkraftig organisation för den forskningen. Vi har ett växande nätverk av nationella och internationella kontakter.

UCGS har som mål att vara ett nationellt och internationellt ledande centrum för genusforskning.  Utöver forskningsverksamheten har UCGS också utbildning i genusvetenskap på grund-, avancerad- och forskarnivå. På UCGS arbetar forskare från olika discipliner och forskning bedrivs utifrån en mängd olika teoretiska och metodologiska angreppssätt.

Mer om oss, https://www.umu.se/umea-centrum-for-genusstudier/

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1777-19
Kontakt
  • Föreståndare Britt-Inger Keisu, +46 90 78659 64, britt-inger.keisu@umu.se
Facklig företrädare
  • ST, +46 90 786 54 31
  • SEKO, +46 90 786 52 96
  • ST, +46 90 786 54 31
Publicerat 2020-01-20
Sista ansökningsdag 2020-05-15

Tillbaka till lediga jobb