Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Doktorand i Medicinsk vetenskap med inriktning mot molekylär medicin
vid Institutionen för medicinsk biovetenskap och Wallenberg centrum för molekylär medicin

Vi söker en doktorand  för studier av RNA-biologi i relation till cancer till Institutionen för medicinsk biovetenskap vid Umeå universitet. Doktorandanställningen löper under fyra år på heltid och syftar till en doktorsexamen.

Institutionen för medicinsk biovetenskap har idag c:a 90 anställda. Vid institutionen, som består av  enheterna för patologi, klinisk kemi och medicinsk och klinisk genetik bedrivs forskning och utbildning och (www.medbio.umu.se). Vi erbjuder nu en doktorandtjänst inom projektet ”RNA-biologi  i relation till cancer”. Tjänsten finansieras av Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) vid Umeå universitet (wcmm.umu.se). Inom WCMM kommer lokala och nationella nätverk att utvecklas för att ge forskarare goda möjligheter att interagera och samarbeta med andra och på det sättet stärka och vidareutveckla sin kompetens samt få tillgång till intressanta forskningsmaterial.

Beskrivning av projektet
Projektet kommer att genomföras under ledning av biträdande universitetslektor, Francesca Aguilo. Forskargruppen studerar hur förändringar av mekanismer som modifierar RNA bidrar till progression av bröstcancer samt till läkemedelsresistens. Den sökande kommer att kombinera helgenoms-sekvensering och proteomik för att fastställa rollen för RNA-förändringar vid cancer. Såväl 2D och 3D cellodlingsmodeller, patientprover, som ortoptotiska transplantationer kommer att användas för att studera hur RNA-modifieringar reglerar bildning av brösttumörer.

Kompetenskrav och andra kvalifikationer
För att kunna bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet från relevant högskoleutbildning (exempelvis inom bioteknik, biomedicin, molekylärbiologi eller medicin) med avklarade kurser på minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller motsvarande kvalifikationer som förvärvats på annat sätt i Sverige eller utomlands.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap med inriktning mot molekylär medicin krävs att den sökande har högskoleutbildning i ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen.

Den sökande ska kunna arbeta självständigt, ha god analytisk och organisatorisk förmåga, samt ha goda kunskaper i tal och skrift på engelska. Av stor vikt är att kunna samarbeta och interagera med andra medlemmar i forskargruppen och vid institutionen.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser.

Upplysningar
För ytterligare information, vänligen kontakta Francesca Aguilo via e-post at francesca.aguilo@umu.se.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla:

1. Ett personligt följebrev med motivering till varför du söker och varför du är lämpad till forskarutbildningsplatsen
2. Ett Curriculum vitae (CV)
3. Styrkta kopior av examensbevis, betyg och intyg
4. Kopior på examensarbete och eventuella publikationer
5. Kontaktinformation till minst två referenspersoner

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi. Sista ansökningsdag är 2019-07-17.

Tillträdesdatum 
September 2019 eller efter överenskommelse.

Löneplacering
Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst.

Övrig information:
http://www.medfak.umu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/doktorandhandboken/

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1127-19
Kontakt
  • Francesca Aguilo, 070-371 8128
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-06-27
Sista ansökningsdag 2019-07-17

Tillbaka till lediga jobb