Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Beskrivning av projektet:

Vi utlyser en postdoktortjänst på heltid i Integrativ neurofysiologi vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi. Den aktuella tjänsten utlyses för universitetslektor Per Peterssons forskargrupp.

Forskningsgruppens mål är att förstå hur olika delar av nervsystemet samverkar för att styra beteenden. I synnerhet vill vi förstå hur hjärnbarken och basala ganglierna samverkar i motorisk kontroll i så väl den friska hjärnan som när vi drabbats av Parkinsons sjukdom. Gruppen är tvärvetenskaplig och består av medarbetare med såväl medicinsk bakgrund som civilingenjörer, fysiker och biologer.

Det aktuella projektet är fokuserat på inspelning av extracellulära elektrofysiologiska signaler i djurmodeller av Parkinsons sjukdom, som registreras från hundratals kroniskt implanterade mikroelektroder. Ett specifikt mål i projektet är att klargöra vilken roll högfrekventa oscillationer har i levodopa-inducerad dyskinesi.

Den sökande skall kunna arbeta både självständigt och som del i forskarlaget.

Kvalifikationer:

Doktorsexamen inom ett ämne relevant för projektet är ett krav. Goda färdigheter i engelska (såväl muntligen som skriftligen) är också ett krav. Kandidater med en forskarutbildning som avslutades inom tre år tillbaka prioriteras.

Projektet har en betydande experimentell komponent varför tidigare erfarenhet av in vivo-registreringar ses som en extra stark merit.

Meriterande:

En ideal kandidat har:

  • En relativt nyligen avslutad forskarutbildning i ett ämne som är relevant för projektet
  • En stark bakgrund i experimentell in vivo elektrofysiologi
  • En god förståelse för de olika metoder för signalanalys som tillämpas inom fältet
  • Dokumenterad vetenskaplig skicklighet med publikationer av god kvalité i vetenskapliga tidskrifter

Ansökan ska innehålla:

  1. Ett kort följebrev (ca en A4-sida) med beskrivning av den sökandes forskningserfarenhet, forskningsintresse och lämplighet för projektet.

  2. Curriculum vitae som inkluderar examina, anställningar, publikationslista, samt namn och kontaktinformation för två referenspersoner.

Upplysningar:

Universitetslektor Per Petersson, email: per.petersson@umu.se, Institutionen för Integrativ Medicinsk Biologi, Umeå universitet, 901 87 Umeå.

Anställningen gäller för 2 år. Tillträde enligt överenskommelse (Maj 2019 – Sep 2019).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse (Maj 2019 – Sep 2019)
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-313-19
Kontakt
  • Universitetslektor Per Petersson, epost: per.petersson@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-02-22
Sista ansökningsdag 2019-04-14

Tillbaka till lediga jobb