Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Professor i pedagogik

Arbetsuppgifter
Anställningen som professor innebär att leda forskning och utveckla forskningsmiljön vid institutionen genom att bedriva egen forskning samt undervisning och handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Professorn förväntas bygga vidare på och vidareutveckla den lokala, nationella och internationella forskningen som pågår vid institutionen.

I arbetsuppgifterna ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete, initiera och medverka i planering av forskningsprojekt, samt att aktivt arbeta med ansökningar för extern forskningsfinansiering. Tjänstgöringsort är Umeå och ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter ingår i arbetsuppgifterna.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnet pedagogik eller motsvarande enligt 4 kap. 3 § högskoleförordningen (HF) samt Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller som bedömningsgrund administrativ skicklighet och samarbetsförmåga.

Vetenskaplig skicklighet avser självständiga forskningsinsatser, förmågan att erhålla forskningsmedel i konkurrens med andra forskare, förmåga att planera och leda vetenskaplig verksamhet, dokumenterat nationellt och internationellt forskningssamarbete, publicering samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Skicklighet visas också genom ledarskap i forskningsprojekt och framgångsrik handledning.

Pedagogisk skicklighet avser lärarens arbete med studenter, lärarens egna pedagogiska utveckling och lärarens bidrag till verksamhetens pedagogiska utveckling. Här avses också deltagande i forskarutbildningsverksamhet, såsom doktorandhandledning och deltagande i utformning och genomförande av kurser och seminarier.

Administrativ skicklighet innebär förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete. Samarbetsförmåga avser bland annat att formulera, planera samt leda och medverka i projekt som inkluderar flera personer, samt deltagande i såväl forskningsgemensamma som andra institutionsgemensamma aktiviteter.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Vid avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna ska vetenskaplig skicklighet tillskrivas störst betydelse. Stor vikt ska även fästas vid pedagogisk skicklighet. Därutöver ska graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete gälla.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är forskning inom något av institutionens  sex forskningsområden Idrottspedagogik, Ledarskap organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Didaktik, utvärdering och bedömning, Specialpedagogik samt Genus och pedagogiska processer i samhället särskilt meriterande.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination. Härvid kommer även särskild vikt läggas vid kunskap om uppdragsutbildning och utbildning på avancerad nivå.

Vid bedömning av administrativ skicklighet läggs vikt vid skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, erfarenhet av förtroendeuppdrag på institutions-, fakultets- eller universitetsnivå m.m., samt genom allmänt väl dokumenterad förmåga till tvärvetenskapligt samarbete såväl nationellt och internationellt. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang för att utveckla verksamheten.

Ansökan
Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du i Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar, här.

Se även fakultetens riktlinjer för bedömning av professorsärenden, här. Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsningar och referenstagning.

Mer om oss http://www.pedag.umu.se/

 

 

 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-07-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1327-18
Kontakt
  • Prefekt Simon Wolming, simon.wolming, 090-786 53 02, 076-824 74 78
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2018-09-13
Sista ansökningsdag 2018-11-29

Tillbaka till lediga jobb