Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att bedriva forskning och undervisning inom ämnet, samt administration. Undervisningen sker inom utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå. Institutionens infrastruktur är särskilt lämpad för forskning inom det neurovetenskapliga området. Institutionen är ansvarig för grundutbildning i medicinsk fysiologi för studenter inom läkar- och tandläkarprogrammen liksom andra vårdprogram. Utveckling, planering och genomförande av grundutbildning ingår därför som en del arbetet, liksom administrativa uppdrag inom både institutionen och Medicinska fakulteten, samt ledning av personal och verksamhet inom den egna forskargruppen. Undervisning inom andra program/utbildningar och/eller närliggande ämnen kan förekomma. Anställningen som universitetslektor kan efter överenskommelse – förutsatt sjukvårdshuvudmannens godkännande – förenas med anställning som specialistutbildad läkare eller tandläkare vid Västerbottens läns landsting till en omfattning om högst 13 timmar i veckan.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Behörighetsreglerna beskrivs närmare i Umeå universitets Anställningsordning (Dnr FS 1.1-57-18). Ämneskompetens i fysiologi (medicinsk fysiologi) är ett krav, vilket ska baseras på dokumenterade studier av fysiologi inom ramen för en medicinsk grundutbildning samt erfarenhet av utveckling, planering och genomförande av grundutbildning i medicinsk fysiologi för läkar- och tandläkarstudenter. Om den sökande önskar förena anställningen med klinisk tjänstgöring krävs läkar- eller tandläkarlegitimation samt specialistbevis. 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrund vid anställning skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning (pedagogisk skicklighet). Därutöver beaktas vetenskaplig skicklighet samt administrativ skicklighet, klinisk skicklighet och skicklighet att leda personal och verksamhet. Vetenskaplig skicklighet baseras på den sökandes redovisade djup och bredd i sin forskning med tonvikt på dokumenterad förmåga att verka som senior forskare. När det gäller den pedagogiska skickligheten tas särskilt i beaktande dels dokumenterad undervisningserfarenhet inom grund- och forskarutbildning och dels genomförd högskolepedagogisk utbildning eller annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan. Därutöver beaktas administrativ skicklighet samt skicklighet att leda personal och verksamhet. Prövningen av den pedagogiska och administrativa skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Påbörjade eller avslutade studier inom läkar- eller tandläkarprogram är meriterande vid i övrigt jämförbara meriter bland sökanden.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättning kommer vetenskaplig och pedagogisk skicklighet att viktas lika (3). Därutöver ska gälla graden av administrativ skicklighet, klinisk skicklighet och skicklighet att leda personal och verksamhet (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten läggs särskild vikt vid nytänkande, kvalitet och originalitet. Särskilt meriterande är publicerade originalarbeten för vilka den sökande har haft en framträdande roll samt förmåga att erhålla forskningsbidrag från nationella/internationella konkurrensutsatta källor. Meriterande är även postdoktoral vistelse och refereeuppdrag i vetenskapliga tidskrifter samt genomförd handledning av forskarstuderande.

Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning. Publicerade originalarbeten inom det pedagogiska området är meriterande.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda en forskargrupp, erhålla externa bidrag, utveckla forskningsprojekt, etablera samarbeten och utveckla undervisning. Klinisk skicklighet visas genom dokumenterad klinisk kompetens.

Ansökan

Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här

https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur/

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Har du frågor om denna ansökan, kontakta gärna Professor Per-Arne Oldenborg på 090-786 5974.

Sista ansökningsdag är 2018-09-16

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enl. överrenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1039-18
Kontakt
  • Per-Arne Oldenborg, 090-786 5974
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-06-08
Sista ansökningsdag 2018-09-16

Tillbaka till lediga jobb