Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för fysik har cirka 100 medarbetare, bland annat 12 professorer, 28 övriga disputerade lärare och forskare, ett 40-tal doktorander och postdoktorer och ett 10-tal teknisk/administrativ personal. Institutionen för fysik bedriver forskning inom ett flertal områden, t.ex. organisk elektronik, fotonik, kondenserade materiens fysik och teoretisk fysik. För mer information se www.physics.umu.se/forskning

Institutionen för fysik söker en doktorand med inriktning mot forskning i nya grafenrelaterade material. Doktorandstudierna skall ske på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2018-04-30.

Projektbeskrivning
Projektet är inriktat på att utveckla nya grafenmaterial som är optimerade för energilagring, och på att studera materialens struktur och egenskaper, särskilt adsorptionsegenskaper. Det är planerat att använda synkrotronbaserade karakteriseringsmetoder och neutronspridningsmetoder i kombination med spektroskopi, röntgendiffraktion och andra materialkarakteriseringsmetoder. Användande av synkotronröntgenmetoder, liksom neutronspridning för studier av grafenrelaterade material är också planerade inom projektet.

Projektet är ett komplement till EU Grafen Flagship där projektet kommer att vara en del av forskningssamarbetet som syftar till att förbättra energilagring i superkondensatorer och batterier. 

Som doktorand kommer du att arbeta med forskning och läsa doktorandkurser. Målet med doktorandstudierna är att ta en doktorandexamen. Tidsperioden för doktorandstudierna är begränsad till fyra år. Doktorandanställningen kan innehålla undervisning (maximalt 20 %). Tiden för doktorandstudierna förlängs i så fall med motsvarande tid (till maximalt fem år).

Kompetenskrav
Den sökande ska ha en masterexamen i fysik, kemi eller en civilingenjörsexamen i teknisk fysik, eller motsvarande kvalifikationer. Kompetens och erfarenhet av experimentell forskning, inklusive materialsyntes, materialkarakterisering och spektroskopi är meriterande. Erfarenhet av forskning med grafenrelaterade material eller nanostrukturerade kolmaterial (grafen, grafenoxid, kolnanorör eller fullerener) är önskvärt men inte obligatorisk.

Den sökande bör vara mycket motiverad, målinriktad, och ha en förmåga att arbeta med huvudsakligen experimentella uppgifter såväl självständigt som i samarbete med en forskargrupp. Projektet inkluderar arbete och handhavande av kemikalier samt arbete med vätgas under höga tryck, vilket gör att hög noggrannhet och säkerhetsmedvetande är viktigt.
Den sökande måste kunna både tala och skriva engelska på mycket hög nivå.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i experimentell fysik krävs att den sökande har godkända kurser inom ämnesområdet fysik om minst 120 högskolepoäng. Kraven ska vara uppfyllda vid tidpunkten för antagning till forskarutbildningen och behöver inte vara uppfyllda vid söktillfället. 

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

  1. Ett följebrev med kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivering till varför du söker doktorandanställningen.
  1. En meritförteckning.
  1. Kopior av examensbevis.
  1. En lista på universitetskurser med betyg.
  1. Kopior på examensarbete och eventuella publikationer.
  1. Kontaktuppgifter till tre referenspersoner.

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2018-04-30.

Övrig information
Närmare upplysningar lämnas av universitetslektor Alexander Talyzin, Email: alexandr.talyzin@umu.se, tel:090-786 6320

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Enligt fastställd lönetrappa för doktorandbefattningar
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-538-18
Kontakt
  • Alexandr Talyzin, 090-786 6320
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2018-03-20
Sista ansökningsdag 2018-04-30

Tillbaka till lediga jobb