Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Beskrivning

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) utlyser en postdoktorsanställning inom matematikdidaktik. Sista ansökningsdag 2017-06-15.


Forskningsinriktning

Matematikdidaktik är läran om undervisning och lärande i matematik. Forskningen vid Umeå universitet (www.umu.se) bedrivs tvärvetenskapligt inom Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM, www.ufm.umu.se) som är en av Nordens största matematikdidaktiska forskningsmiljöer. Forskningen inom postdoktorprojektet skall vara inriktad på matematikdidaktik men postdoktorn är fri att själv välja inriktning och avgränsning. Postdoktorn förväntas att inom en substantiell del av anställningen samverka med en eller flera av forskargrupperna (www.ufm.umu.se/forskning/grupper) eller med de individuella forskarna (www.ufm.umu.se/om-ufm/personal) inom miljön. Det finns emellertid även möjlighet inom tjänsten att driva egna matematikdidaktiska forskningsprojekt.

Kompetenskrav

Behörig är den som har avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen samt har dokumenterad erfarenhet från matematikdidaktisk forskning eller från angränsande, för anställningen relevant, forskning. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger (t.ex. ledighet på grund av föräldraledighet).

Den sökande ska kunna bedriva forskning såväl självständigt som i samarbete med andra samt att kunna skriva vetenskapliga publikationer. Goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift, är ett krav. Erfarenhet från matematikundervisning eller annan matematikutbildningsrelaterad verksamhet är meriterande.

Arbetsupgifter

Postdoktorn kommer att, eventuellt i samverkan med andra forskare från olika discipliner, delta i forskningens alla olika faser: planering, försöksdesign, datainsamling, analys samt vetenskapligt skrivande. Postdoktorn förväntas delta aktivt i institutionens och UFM:s forskningsmiljöer.

Anställningen avser heltid under två år. Tillträde sker 2017-09-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • 1 Personligt brev som sammanfattar den sökandes kvalifikationer och kompetensområden samt dennes intresse för anställningen (högst två sidor).
  • 2 Curriculum Vitae inkluderande datum för doktorsexamen, titel på avhandlingen, namn på handledare, tidigare akademiska anställningar, akademisk titel, nuvarande anställning, akademiska utmärkelser, och eventuella kommittéuppdrag.
  • 3 Fullständig publikationslista. Högst 10 vetenskapliga publikationer, bifogade i ansökan.
  • 4 Kort sammanfattning av nuvarande forskning samt en kortfattat plan för tänkta aktiviteter inom den sökta postdoktor-anställningen (högst två sidor).
  • 5 Examensbevis samt (vid behov) intyg om ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.
  • 6 Namn och kontaktuppgifter för minst två referenspersoner.

Söker du flera befattningar med olika diarienummer, måste du skicka en komplett ansökan, enligt ovan, per befattning.

Ansökan skall göras via e-rekryteringssystemet MyNetwork Pro och vara inkommen senast 2017-06-15.

Information

Prefekt Helena Näs, helena.nas@umu.se, 090-7869558

Professor Johan Lithner, johan.lithner@umu.se, 090-7866908

 

Välkommen med din ansökan!

 Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20170901 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-911-17
Kontakt
  • Helena Näs, 090-786 95 58
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-05-12
Sista ansökningsdag 2017-06-15

Tillbaka till lediga jobb