Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Projektbeskrivning

Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) vid Umeå universitet ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning (wcmm.umu.se). Bakom centrumet står Knut och Alice Wallenbergs stiftelse tillsammans med bland andra Umeå universitet, Västerbottens läns landsting, Kempestiftelserna och Cancerforskningsfonden i Norrland. Vi söker i denna utlysning excellenta unga forskare - Wallenberg Molecular Medicine Fellows - för upp till fyra tjänster inom molekylär medicin med inriktning mot cancersjukdomar, infektionsbiologi, metabola sjukdomar inklusive diabetes eller neurovetenskap. Ett omfattande stödpaket ingår, med medel motsvarande 1 postdoktor, 1 doktorand samt 4.5 miljoner SEK till förbrukningsmedel. Inom centret finns tillgång till starka forskningsmiljöer kombinerat med unika biobanksmaterial och avancerade lokala och nationella tekniska plattformar och forskningsinfrastrukturer.

 

Arbetsuppgifter

Du kommer att knytas till Wallenberg centrum för molekylär medicin och din forskningsinriktning ska vara inom ett av fyra fokusområden: cancersjukdomar, infektionsbiologi, metabola sjukdomar inklusive diabetes samt neurovetenskap. Du förväntas ha en translationell inriktning i din forskning. Vi söker excellenta unga forskare med stark drivkraft att bli gruppledare och du förväntas bedriva forskning på hög internationell nivå.

 

Anställningen innebär både vetenskaplig och pedagogisk meritering under 50 % av arbetstiden. Minst 80 % av denna tid ska vara inriktad på vetenskaplig meritering medan upp till 20 % skall nyttjas till pedagogisk meritering i sådan omfattning att kompetenskraven för anställning som universitetslektor kan uppnås. Specialiseringstjänstgöring (ST) utgör 50 % av arbetstiden och den sökandes önskemål om specialitet styr placering efter samråd med berörd klinik.

 

Behörighet och bedömningsgrunder

För att vara behörig för anställningen krävs att du har avlagt doktorsexamen, eller har en annan examen motsvarande doktorsexamen, högst sju år före ansökningstiden utgång, d.v.s. efter 27 november 2009. Även om du har avlagt examen tidigare kan du komma i fråga för anställning, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter

Du ska vara examinerad läkare eller tandläkare och vid tillträde för anställning ha erhållit läkarlegitimation respektive fullgjort allmän tandläkarpraktik. Vid ansökningstillfället ska du ha påbörjat din allmäntjänstgöring (AT) eller allmän tandläkarpraktik. Du kan även ha påbörjat din specialiseringstjänstgöring. Eftersom anställningen kombineras med specialiseringstjänstgöring (ST) för läkare krävs att sökanden innehar för läkaryrket nödvändiga kunskaper i svenska (enligt Socialstyrelsens definition som även godkänner motsvarande kunskaper i norska eller danska språket).

 

Viktning och beskrivning av bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer viktningen av meriter att ske enligt följande: Den vetenskapliga skickligheten har särskild tyngd vid denna anställning. Pedagogisk skicklighet beaktas i andra hand. I tredje hand beaktas graden av skicklighet att leda och att administrera, samverka med det omgivande samhället samt klinisk skicklighet.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten läggs särskild vikt vid originalitet, självständighet och potential att utveckla en egen framgångsrik forskningslinje. Genomförd postdoktoral forskning utanför det universitet där den sökande avlagt sin doktorsexamen är starkt meriterande. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn tas till erfarenheter av planering, genomförande och utvärdering av undervisning, handledning och examination.

 

Befordran till universitetslektor

Den biträdande universitetslektorn har rätt att, efter begäran, prövas för befordran till universitetslektor (som efter fullgjord specialiseringstjänstgöring kan förenas med anställning som specialistläkare/-tandläkare) baserat på ansökan inlämnad inom nio år (för läkare), respektive sex år (för tandläkare) från det att anställningen tillträtts. Om den biträdande universitetslektorn efter prövning inte befordras så hanteras anställningen i enlighet med gällande regler vid omställning.

 

Mer om anställningen

Med anställningen följer finansiering för etablering av en egen forskargrupp innefattande lönemedel för doktorand och postdoktoral forskare samt förbrukningsmedel. Den sökande förväntas därutöver kunna komplettera sin forskningsbudget med ytterligare forskningsanslag erhållna i nationell och/eller internationell konkurrens.

Umeå universitet är huvudman för anställningen som biträdande universitetslektor i kombination med specialiseringstjänstgöring. Anställningen kommer att organisatoriskt tillhöra en av de 13 institutionerna vid medicinska fakulteten, Umeå universitet. Vilken avgörs i samråd mellan kandidaten, centrumet och fakulteten. En klinisk handledare för ST kommer att utses inom vald specialitet på hemmakliniken. En pedagogisk och en vetenskaplig utvecklingsplan kommer att upprättas och en pedagogisk och två vetenskapliga mentorer kommer utses som stöd i genomförandet av planerna.

Anställning som biträdande universitetslektor är tillsvidare. ST utgör 50 % av arbetstiden.

 

Anvisningar för ansökan

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. Sakkunniga bedömare kommer att vara engelskspråkiga.

 

Fördjupade anvisningar för ansökan hittar du här.

När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

 

Välkommen med din ansökan!

 

Umeå universitet vill erbjuda en miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vid varje rekrytering strävar vi efter ökad mångfald och använder möjligheten till positiv särbehandling.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1333-16
Kontakt
  • Professor Tommy Olsson, tommy.g.olsson@umu.se, 090-785 18 45
  • Professor Marene Landström, marene.landstrom@umu.se, 090-785 24 58
  • Vicedekan för forskning Åke Forsberg, ake.forsberg@umu.se, 090-785 25 26
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2016-10-14
Sista ansökningsdag 2016-11-27

Tillbaka till lediga jobb