Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar i huvudsak undervisning på Kemiska institutionens kurser i kemometri och experimentell design & multivariat dataanalys. Arbetsuppgifterna innefattar även kursansvar och ansvar för examination och utvärdering. Vidare ingår utveckling av en ny kurs i multivariat analys som kommer att ingå i institutionens forskarutbildning.

Behörighetskrav

Enligt högskoleförordningen 4 kap 4 §. Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.
Ämnesområdet för doktorsexamen ska vara kemi, beräkningsvetenskap eller motsvarande vetenskaplig kompetens.

Dokumenterade erfarenheter av undervisning inom kemometri (multivariat dataanalys och experimentell design) är ett krav.
Dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundnivå och avancerad nivå samt handledning på forskarutbildningsnivå är ett krav. Förmåga att kommunicera på svenska eller engelska är likaså ett krav.

Kraven innefattar också kunskaper inom programmering i Matlab eller motvarande programeringsspråk samt erfarenhet av metodutveckling med avseende på kemometriska metoder.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

I en sammanvägd bedömning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet tillsammans utgöra de främsta bedömningsgrunderna och tillmätas lika vikt. Därutöver ska beaktas administrativ skicklighet, skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor och professor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömning är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet kemometri. Högskolepedagogisk utbildning är meriterande.

Övriga bedömningsgrunder

Administrativ skicklighet och förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan ska avse förmåga att organisera utbildning på grundnivå, samt dokumenterad förmåga till såväl självständigt arbete som arbete i lärarlag.

Övrigt 

Anställningen är en allmän visstidsanställning under 24 månader med en omfattning av 20 % av en heltidsanställning.

Ansökan

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

 1. Ett personligt brev, inklusive kontaktuppgifter
 2. Vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 3. Kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
 4. Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.6 i "Umu Application form")
 5. Certifikat eller dokument från utvärderingar från t.ex. prefekt, studierektor, kollegor, externa bedömare och studenter. 
 6. CV/Umu Application form. Fyll i ansökningsformuläret (word). Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla:
 • basinformation samt akademiska och professionella meriter
 • publikationslista
 • redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet
 • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
 • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • en forskningsplan (maximalt 5 sidor)
 • referenser inklusive kontaktuppgifter

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet (pdf).

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2021-05-07

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-581-21
Kontakt
 • Henrik Antti, 090-7865359
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-04-23
Sista ansökningsdag 2021-05-07

Inapoi la locuri de munca vacante