Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för molekylärbiologi vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten söker nu en universitetslektor inom ämnesområdet cellbiologi med inriktning mot farmakologi eller toxikologi. Den anställde ska bedriva självständig forskning, handleda doktorander och aktivt medverka i forskarutbildning, samt undervisa på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå inom ämnesområdet. Väletablerade forskningsledare uppmuntras att söka. Sista ansökningsdag är 2019-09-30.

Arbetsbeskrivning
Den anställde ska bedriva självständig forskning och forskarutbildning inom cellbiologi med inriktning mot farmakologi eller toxikologi med fokus på biologiska processer i däggdjursceller. Den anställde ska kunna undervisa studenter på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå och ansvara för utveckling och genomförande av undervisning på kurser inom eukaryot cellbiologi, farmakologi och toxikologi, handledning av examensarbeten och examination samt programansvar. En framgångsrik sökande förväntas kunna ge undervisning på grundnivå inom farmakologi och toxikologi. Arbetsuppgifterna innefattar även administrativa och organisatoriska uppgifter inom institutionen och fakulteten.
 
Externa rekryteringar kommer att erbjudas ett visst förhandlingsbart stöd för att etablera sin forskning vid institutionen.

Icke-svensktalande innehavare förväntas tillägna sig talad svenska till en god nivå inom en treårsperiod för att kunna delta i administrativ utbildningsplanering inom fakulteten.

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Som bedömningsgrunder vid anställningen skall gälla graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Därutöver skall gälla graden av administrativ skicklighet och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Vidare ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vid urval av sökande till befattningen ska följande viktning av respektive skicklighetsaspekt gälla: Vetenskaplig skicklighet 70 %, pedagogisk skicklighet 20 %, administrativ skicklighet, och skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal vid högskolan, 10 %. Därutöver ska beaktas graden av förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
 
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser inom ämnet samt de vetenskapliga forskningsinsatsernas aktualitet, kvalitet och originalitet. Graden av vetenskaplig skicklighet ska främst bedömas utifrån förmåga att planera och leda forskning och forskarutbildning där stor vikt läggs vid vetenskapliga arbeten publicerade i internationellt väl ansedda veten­skapliga tidskrifter, i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll, samt förmåga att i konkurrens erhålla forskningsmedel. Dokumenterad erfarenhet av moderna molekylärbiologiska metoder för att adressera frågeställningar inom cellbiologi med inriktning farmakologi eller toxikologi med fokus på biologiska processer i däggdjursceller är ett krav. Sökande med huvudsakligt forskningsfokus på strukturbiologi ges lägre prioritet eftersom sådan kompetens och infrastruktur finns på andra institutioner vid universitetet.

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet cell- och molekylärbiologi samt farmakologi/toxikologi; på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Dokumenterad god förmåga att ansvara för, planera, genomföra och utvärdera undervisning, handledning och examination inom ovanstående områden är en merit.

Administrativ skicklighet, liksom skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, ska avse dokumenterad förmåga att leda och initiera forskningsverksamhet, samverka med andra forskargrupper, visad förmåga att genomföra administrativa arbetsuppgifter på institutions- samt fakultetsnivå, samt förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas:

 • personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 • ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter
 • publikationslista
 • redogörelse för vetenskaplig verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
 • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • en forskningsplan (maximalt 6 sidor), som beskriver den forskning som du önskar att bedriva inom anställningen
 • vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 • kopior av högst tio forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan.
 • två referenser inklusive kontaktuppgifter

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet hittar du här:

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar-till-sokande-vid-ansokning-till-lararanstallning.pdf
 
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2019-09-30.

Mer om Institutionen för molekylärbiologi, se: www.molbiol.umu.se

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-977-19
Kontakt
 • Jörgen Johansson, +46 90 785 25 35
 • Maria Fällman, +46 90 785 67 25
 • Anna Berghard, +46 90-785 67 01
Facklig företrädare
 • SACO, +46 90-786 53 65
 • SEKO, +46 90-786 52 96
 • ST, +46 90-786 54 31
Publicerat 2019-06-25
Sista ansökningsdag 2019-09-30

Inapoi la locuri de munca vacante