Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Vid institutionen för Datavetenskap bedrivs en stark och expanderande forskning inom ett flertal områden. För mer information se www.cs.umu.se. Vi söker nu en  förste forskningsingenjör som kommer att knytas till forskargruppen Distribuerade system, med inriktning mot resurshanteringssystem för rackscale system. Sista ansökningsdag 2019-08-05.

Tillträde 2019-09-01. Anställningen är tidsbegränsad till 2020-03-31.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Arbetstagaren ska utföra forskning inom området distribuerade system, med inriktning mot resurshanteringssystem för dissaggregerade datorsystem. Arbetsuppgifterna innefattar forskning, utveckling och utvärdering av resurshanteringssystem som nyttjar de möjligheter som erbjuds, men även hanterar de nya svårigheter som uppstår i system vars resurser disaggregeras.

Den planerade forskningen är del av ett större projekt med målsättningen att skapa ett autonomt system för resursallokering i rackscale-miljöer. Den övergripande problemställningen är hur mycket kapacitet som ska allokeras till varje virtuell maskin vid varje tidpunkt och i vilken server kapaciteten ska allokeras. Målsättningen är att optimera såväl applikationernas prestanda som att maximera det totala resursutnyttjandet.

Exempel på metoder som kan komma att användas är prestandaanalys för att förstå applikationernas resursbehov, optimering för att lösa schemaläggnings- och matchnings-problemen för resursallokering samt reglerteknik med återkoppling för att göra systemet robust mot störningar som kan uppstå exempelvis vid förändrade applikationsbehov eller interferens mellan applikationer som konkurrerar om samma resurser. Arbetet kommer primärt att ske inom ramen för EU-projektet ACTiCLOUD.

Kompetenskrav

För anställningen krävs doktorsexamen i datavetenskap eller motsvarande.

Bred expertis krävs inom cloud-schedulering, virtualiseringsteknik, metoder för effektiv live-migrering av virtuella maskiner, samt serverdisaggregering. Erfarenhet från EU:s H2020 eller FP7 forskningsprojekt samt postdoktoral erfarenhet från industrin är ett krav eftersom arbetet sker inom ett H2020-projekt med industriella partners. Arbetsuppgifterna förutsätter goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift, varför detta är ett krav för anställningen.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev som beskriver dig själv, dina forskningsmeriter, och skälen till att du söker denna anställning
  • Ett Curriculum Vitae
  • En förteckning över dina publikationer
  • Vidimerade kopior av relevanta betyg och examensbevis
  • Kopior av högst fem publikationer av relevans för anställningen (inklusive din doktorsavhandling)
  • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Ansökan skall göras via e-rekryteringssystemet MyNetWork Pro/Varbi  (Dnr AN 2.2.1-1044-19) och vara inkommen senast 2019-08-05.

Vid Umeå universitet ska det vara möjligt att arbeta på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet eller andra uppfattningar eller tillhörigheter. Vi välkomnar ansökningar från alla personer som uppfyller kompetenskraven. Vi strävar speciellt efter en jämnare könsfördelning inom naturvetenskap och teknik.

Information

Närmare upplysningar lämnas av professor Erik Elmroth, telefon +46(0)90 786 6986, elmroth@cs.umu.se.

 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1044-19
Kontakt
  • Erik Elmroth, +46 90 7866986
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-06-13
Sista ansökningsdag 2019-08-05

Inapoi la locuri de munca vacante