Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Professor i psykologi med inriktning mot idrott och fysisk aktivitet

Institutionen för psykologi söker en professor i psykologi med inriktning mot idrott och fysisk aktivitet.

Umeå universitet, som ett av Sveriges Riksidrottsuniversitet, söker flera medarbetare till det idrottsvetenskapliga området med placering antingen vid Institutionen för psykologi eller Pedagogiska institutionen. Vid båda institutionerna finns starka idrottsforskningsmiljöer som driver bland annat Psykologprogrammet med inriktning mot idrott och Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling. Dessutom finns vid Institutionen för psykologi Psykologmottagningen Idrott och vid Pedagogiska institutionen lärarutbildningar för idrott och hälsa.
Hösten 2020 startar institutionerna ett nytt tränarprogram tillsammans och för det ändamålet behövs fler medarbetare som bedriver relevant forskning och som har undervisningserfarenheter inom området.
Som anställd vid någon av institutionerna finns utmärkta möjligheter att, via Idrottshögskolan vid Umeå universitet, nyttja upparbetade partnerskap med specialidrottsförbund, ingå i etablerade tvärvetenskapliga forskargrupper och utvecklade internationella nätverk samt samverka med Umeå kommun, lokala och regionala idrottsorganisationer och näringsliv.
Umeå universitet och idrottsstaden Umeå erbjuder ett brett utbud av idrotts-, friskvårds-, motions- och friluftsaktiviteter och på campus finns norra Europas största idrottsanläggning.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår att initiera, leda och utveckla forskning vid institutionen. Detta omfattar bland annat att bedriva egen forskning, initiera nya forskningsprojekt och att aktivt arbeta med ansökningar för att erhålla extern finansiering. Forskningen bör i första han ha en inriktning mot idrott och fysisk aktivitet samt bidra till att utveckla institutionens verksamhet. I anställningen ingår undervisning och handledning på samtliga nivåer, aktivt deltagande i institutionens verksamhet och samverkan med omgivande samhälle. Anställningen kan omfatta ledningsuppdrag. Anställningen innefattar interna medel som för närvarande möjliggör forskningstid samt kompetensutvecklingstid. Minst 20 procent av anställningen utgörs av undervisning. Tjänstgöringsort är Umeå. Arbetsuppgifterna förutsätter närvaro på arbetsplatsen.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet enligt 4 kap. 3 § högskoleförordningen samt Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla det vill säga vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion.

Kriterier vid bedömningen är:

- bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
- originalitet i forskningen
- produktivitet
- bidrag till det internationella vetenskapssamhället
- uppdrag inom vetenskapssamhället
- förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
- samverkan med omgivande samhälle

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. 

Kriterier vid bedömning är:
förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Vid bedömning av administrativ skicklighet läggs vikt vid skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, erfarenhet av förtroendeuppdrag på institutions-, fakultets- eller universitetsnivå m.m., samt genom allmänt väl dokumenterad förmåga till tvärvetenskapligt samarbete såväl nationellt och internationellt. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang för att utveckla verksamheten.

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Vid avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna ska vetenskaplig skicklighet tillskrivas störst betydelse. Stor vikt ska även fästas vid pedagogisk skicklighet. Därutöver ska graden av administrativ skicklighet och samarbetsförmåga gälla.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här.

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsningar och referenstagning.

Om oss
Institutionen för psykologi är en dynamisk forsknings- och undervisningsmiljö inom flera områden. Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid institutionen kan erhållas via vår hemsida, www.psy.umu.se.

 


 

 

 

 

Anställningsform Umowa o pracę na czas nieokreślony
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1600-19
Kontakt
  • Prefekt Annika Nordlund, annika.nordlund@umu.se, +46 90 786 78 30
Facklig företrädare
  • ST, +46 90 786 54 31
  • SEKO, +46 90 786 52 96
  • ST, +46 90 786 54 31
Publicerat 2019-12-10
Sista ansökningsdag 2020-02-13

Wróć do ofert pracy