Umeå universitet, Umeå centrum för genusstudier

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Umeå centrum för genusstudier utlyser en anställning som postdoktor med inriktning mot genusvetenskap. Anställningen avser heltid under två år med placering vid Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet. I anställningen ingår egen forskning med minst 80% av heltid. Undervisning uppgår till max 20% av heltid.

Tillträde 1 september 2021 eller enligt överenskommelse.

Anställningen

Anställningen finansieras av den Samhällsvetenskapliga fakulteten som en del i en forskningssatsning med start under 2021. Postdoktorn kommer vara placerad vid Umeå centrum för genusstudier.

Den som anställs som postdoktor kommer bedriva egen forskning med genusvetenskaplig inriktning. Forskningen ska beskrivas av den sökande i en forskningsplan.

Behörighet

Till denna anställning ska sökande ha doktorsexamen i genusvetenskap eller motsvarande vetenskaplig kompetens som bedöms relevant i förhållande till den forskning som bedrivs vid Umeå Centrum för genusstudier. Även den som har utländsk examen som bedöms motsvara ovanstående kan bedömas behörig. Behörig att anställas som postdoktor är den som senast vid ansökningsdagens utgång avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Ett krav är att sökanden kan uttrycka sig väl på engelska i tal och skrift, meriterande är goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Vi ser gärna sökande som bedriver eller har bedrivit genusvetenskaplig forskning. Den viktigaste bedömningsgrunden är bidraget till forskningsområdet som det beskrivs i den sökandes forskningsplan samt tidigare vetenskaplig produktion. Förmåga att bedriva självständig forskning samt förmåga att delta i forskningssamarbeten är också viktiga meriter.

Undervisning ingår som en del av anställningen och dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt universitetspedagogisk utbildning är därför meriterande. Eftersom den huvudsakliga delen av anställningen som postdoktor utgörs av egen forskning väger vetenskaplig kompetens tyngre än pedagogisk- och utbildningsmässig kompetens vid bedömningen av de sökandes kvalifikationer.

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga, samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifter.

Ansökan

Ansökan skall innehålla:

 • Personligt brev med en kortfattad beskrivning av dina kvalifikationer, dina vetenskapliga intressen och dina motiv för att söka anställningen (max två sidor)
 • CV/meritförteckning
 • En kritisk reflektion kring egen genomförd forskning (max 1000 ord)
 • Max 3 vetenskapliga publikationer
 • Vidimerade kopior av betyg och examensbevis
 • Forskningsplan (max 2500 ord) som beskriver den forskning som du planerar bedriva inom ramen för anställningen
 • Eventuella övriga meriter som du vill åberopa
   

Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi. Ansökan ska vara inkommen senast 17 maj 2021.

Närmare upplysningar lämnas av föreståndare Britt-Inger Keisu, britt-inger.keisu@umu.se, +46 90 786 59 64

Välkommen med din ansökan!

Om Umeå Centrum för Genusstudier

UCGS erbjuder utbildning i genusvetenskap på alla utbildningsnivåer, från grund- och avancerad nivå till forskarutbildning. Umeå centrum för genusstudier är en av de största genusmiljöerna i Sverige. Arbetsenheten är en levande och kreativ forskningsmiljö som främjar tvärsektoriella möten och vetenskapliga samarbeten där vi aktivt strävar efter att möta aktuella samhällsutmaningar via kunskapsutveckling och bildning. Vi är en samlande plats för genusvetenskap/genusforskning och utbildning med genusinriktning vid Umeå Universitet med ansvar för att skapa en sammanhållen och slagkraftig organisation för den forskningen.

För mer information om Umeå Centrum för Genusstudier; https://www.umu.se/umea-centrum-for-genusstudier/ 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-656-21
Kontakt
 • Britt-Inger Keisu, föreståndare, +46 90 786 59 64, britt-inger.keisu@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • ST, 090-786 54 31
 • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2021-04-26
Sista ansökningsdag 2021-05-17

Tilbake til ledige stillinger