Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och bedriver en bred utbildnings- och forskningsverksamhet inom ämnesområden som etnologi, journalistik, konst- och bildvetenskap, kulturanalys, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap samt museologi. Institutionen har omkring 60 anställda och kombinationen av ämnesområden gör den till en kreativ miljö för vetenskapliga möten och samverka mellan konst, kultur, medier och litteratur. http://www.kultmed.umu.se

Institutionen för kultur- och medievetenskaper söker en postdoktor i konst- och bildvetenskap.

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i konst- och bildvetenskap, konstvetenskap eller motsvarande, eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i något av ämnena. En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att kandidaten inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet.
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

I första hand ligger vetenskapliga meriter till grund för bedömningen. Rangordningen sker efter de vetenskapliga meriternas kvalitet.

Särskild vikt läggs vid den sökandes erfarenhet av forskning inom konst- och bildvetenskap eller konstvetenskap.

En allmän bedömningsgrund är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Övriga upplysningar
Anställningen som postdoktor innebär forskning i två år och aktivt deltagande i det egna ämnets forskningsaktiviteter. Undervisning kan ingå upp till 20 % av en heltid.

Postdoktoranställningen är på 100% i två år med tillträde 2020-03-01 eller enligt överenskommelse. Arbetsort är Umeå och hög närvaro i miljön är ett krav.

Ansökan
Ansökan på svenska eller engelska ska innehålla:

• Följebrev där sökande motiverar sitt intresse för anställningen och redogör för sina kvalifikationer
• CV (med komplett publikationslista)
• Projektbeskrivning (max fem sidor)
• Vidimerade kopior på relevanta betyg (utbildningsexamina, disputationsdatum, tidigare och nuvarande anställning, utmärkelser/stipendier, forskningsbidrag, forskningssamarbeten)
• Fem publikationer som sökanden önskar åberopa
• Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Ansökan görs i e-rekryteringssystemet senast 2020-01-17. Närmare upplysningar om anställningen lämnas av universitetslektor Märit Simonsson, 090-786 65 36, marit.simonsson@umu.se eller av prefekt Karin Ljuslinder, 090-786 79 48, karin.ljuslinder@umu.se.

Vi ser fram mot din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1934-19
Kontakt
  • Märit Simonsson, universitetslektor, 090-786 65 36, marit.simonsson@umu.se
  • Karin Ljuslinder, prefekt, 090-786 79 48, karin.ljuslinder@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-12-20
Sista ansökningsdag 2020-01-17

Tilbake til ledige stillinger