Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för datavetenskap söker i samarbete med Genusforskarskolan en doktorand i datavetenskap med inriktning genus och språkteknologi. Anställningen är placerad vid institutionen för datavetenskap. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Sista ansökningsdag är 2019-03-04.

Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med ca 100 anställda från drygt 20 länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området, och erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Institutionens forskning är internationellt väletablerad och omfattar grundforskning, metodutveckling och programutveckling men även forskning och utveckling inom olika tillämpningsområden. Forskningsgruppen Foundations of Language Processing bedriver både grundläggande och tillämpad forskning ägnad att förbättra bearbetningen av såväl naturliga som formella språk.
Genusforskarskolan har sedan 2001 medfinansierat doktorander vid alla Umeå universitets fakulteter. En doktorand kopplad till genusforskarskolan får ta del av en unik och dynamisk forskarutbildningsmiljö, i vilken ca 30 aktiva doktorander för närvarande deltar.

Projektbeskrivning
Inom denna doktorandanställning kommer du att använda dig av, och vidareutveckla, metoder inom språkteknologi, maskininlärning och Artificiell intelligens (AI) för att förstå hur könsstereotypa föreställningar och fördomar, kommer till uttryck i olika typer av text. Ett centralt projektresultat är mjukvaruverktyg för att upptäcka typiska uttryck för fördomar. Vi kommer också att undersöka hur sneda dataurval, när de används inom maskininlärning, kan leda till fördomsfulla modeller.

Vi kommer att studera hur olika grupper behandlas i text. Vi jämför till exempel kvinnor och män, men kommer också att betrakta andra grupper, som till exempel LGBTQ-personer och etniska minoriteter. Vi kommer också att studerar författarens roll och analysera hur den typ av text vi undersöker påverkar resultatet. En kritisk analys av hur urvalet av data påverkar resultaten kommer att vara central. Det finns ett flertal aktuella exempel på hur maskininlärningsalgoritmer, försedda med ett snedvridet dataunderlag, eller utsatta för ren manipulation, har producerat mycket fördomsfulla modeller. För att förstå hur fördomar kommer till uttryck i text kommer vi att kombinera kvantitativa metoder med de kvalitativa metoder som utvecklats inom genusforskningen. Denna analys kommer sedan att ligga till grund för utveckling av mjukvara för automatisk textanalys med avseende på fördomar.

Du, som doktorand, kommer att ha stort inflytande över projektets inriktning, och därmed använda din kreativitet och ditt intellekt för att sätta din egen prägel på det. Om du är intresserad av att jobba med maskininlärning eller språkteknologi och har ett starkt intresse för genusstudier så är det här projektet för dig. Du kommer också att lära dig mycket om etiskt användande av artificiell intelligens och maskininlärning.

Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid (max 20%). Tillträde 2019-09-01 eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
De grundläggande behörighetskraven för att bli antagen till utbildning på forskarnivå är avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. De särskilda behörighetskraven för att antas till utbildning på forskarnivå i datavetenskap är slutförda kurser på avancerad nivå om minst 60 högskolepoäng i datavetenskap eller i ett annat ämne som bedöms vara direkt relevant för den aktuella forskningsinriktningen.

Sökande förväntas ha mycket goda kunskaper i artificiell intelligens, maskininlärning eller språkteknologi. Dokumenterad kunskap om av programmering är ett krav liksom ett intresse för genusfrågor och genusstudier.

Eftersom forskning sker i samverkan med forskare inom olika discipliner krävs god samarbetsförmåga. Ett krav är att den sökande måste kunna både tala och skriva engelska flytande.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:
• Ett personligt brev med kort beskrivning av dina forskningsintressen och en motivering varför du söker, samt din kontaktinformation
• En forskningsplan där du översiktligt beskriver hur och med vilket fokus du skulle vilja genomföra det forskningsprojekt som beskrivits ovan (2-3 A4)
• En meritförteckning (CV)
• I förekommande fall kopior av kandidat- och masteruppsatser, samt andra vetenskapliga publikationer
• Betygskopior, examensbevis, samt dokumentation över avslutade akademiska kurser
• Kontaktinformation för två tillfrågade kontaktpersoner

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Om bifogade dokument har annat originalspråk ska en översättning inkluderas. Bifogade dokument ska vara i Word- eller pdf-format. Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 2019-03-04. Referensnummer: AN 2.2.1-198-19.
Logga in i systemet och ansök via knappen längst ner på webbsidan. Institutionen värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi ser därför gärna kvinnor som sökande till befattningen.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.
Närmare upplysningar lämnas av docent Henrik Björklund, henrik.bjorklund@umu.se .
För mer information om Genusforskarskolan, se https://www.umu.se/umea-centrum-for-genusstudier/utbildning-pa-forskarniva/genusforskarskolan/

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Prosjekt lenger enn 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-198-19
Kontakt
  • Henrik Björklund, Universitetslektor, 090-786 9789
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-02-12
Sista ansökningsdag 2019-03-04

Tilbake til ledige stillinger