Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap söker 1-2 postdoktorer med intresse och dokumenterad kompetens för en anställning inriktad mot något/några av institutionens forskningsprofiler i pedagogiskt arbete. Sista ansökningsdag är 2023-02-17.

Projektbeskrivning
Den aktuella anställningen kommer att knytas till en av institutionens forskningsprofiler i pedagogiskt arbete (https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/forskning/) och med fördel till något av forskningsprofilens externfinansierade forskningsprojekt. Det rör sig för närvarande om sju forskningsprojekt:

 • Att internationalisera högre utbildning: Utmaningar och möjligheter för universitet och akademiker i Sverige
 • Elevhälsan som marknad
 • Förskolan som marknad
 • Hållbar utevistelse vid storförskolor
 • Mellan utbildning och arbete: En kvalitativ longitudinell studie av ungdomars utbildnings- och karriärvägar i svensk landsbygd
 • Rita för att lära och lära sig att rita i lågstadiets NO-undervisning
 • Svenska friskoleföretag på den globala skolmarknaden

Du kan läsa mer om projekten på institutionens hemsida (https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/forskning/). Hur postdoktorsprojektet kan bidra till och dra nytta av befintligt forskningsprojekt kommer att diskuteras mellan forskningsledaren och den som anställs.

Arbetsuppgifter
En anställning som postdoktor syftar till att efter avlagd doktorsexamen, ge arbetstagaren en tidig möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering. Din huvudsakliga uppgift som postdoktor kommer att vara att genomföra forskning inom någon av institutionens forskningsprofiler i pedagogiskt arbete och med koppling till något av forskningsprofilens externfinansierade forskningsprojekt. Undervisning kan också komma att ingå i dina arbetsuppgifter, främst på grund- och avancerad nivå, men kan även förekomma på forskarutbildningsnivå. Detaljerna kring anställningens innehåll kommer att bestämmas i samråd med den som erbjuds tjänsten.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i pedagogiskt arbete eller ett för pedagogiskt arbete, relevant forskarutbildningsämne. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas, och bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid denna tidpunkt. Främst kommer den kommer i fråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Kvalifikationer
Urval av behöriga sökande sker enligt följande kriterier: vetenskaplig skicklighet, personlig lämplighet, forskningsplanens relevans, samt tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom efterfrågade eller närliggande områden. Meriterande för anställningen är därför tidigare forskning som ligger inom ramen för något av institutionens forskningsprofiler i pedagogiskt arbete.

Anställningen förutsätter god förmåga att uttrycka sig såväl muntligt som skriftligt i vetenskapliga sammanhang. För arbete inom ramen för några av forskningsprofilerna är kunskaper i svenska eller något närliggande nordiskt språk en fördel. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du är flexibel, ansvarstagande samt har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Anställningsvillkor
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i tre år enligt villkor i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Anställningen erbjuder minst 80% forskning och upp till 20% undervisning. Det huvudsakliga arbetet ska genomföras på plats vid Umeå universitet. Tillträde enligt överenskommelse,

Ansökan
Ansökan görs via vårt e-rekryteringssystemet och ska innehålla ett personligt brev som sammanfattar dina vetenskapliga och pedagogiska kvalifikationer och kompetensområden samt ditt intresse för anställningen, fullständig CV och publikationslista, samt maximalt tre utvalda åberopade publikationer, inklusive doktorsavhandlingen. Bifoga även en kort forskningsplan (max 3 sidor) där du beskriver den tänkta inriktningen på din forskning under tiden som postdoktor. Den sökande uppmanas att koppla sin forskningsplan till någon eller några av institutionens forskningsprofiler i pedagogiskt arbete (https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/forskning/) samt något eller några av profilens externfinansierade forskningsprojekt (se ovan). Sista ansökningsdag 2023-02-17.

Om oss
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) har över 100 anställda verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Institutionen har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. För mer information om institutionens verksamhet se: http://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-43-23
Kontakt
 • Linda Rönnberg (professor), 090-7866513
 • Maria Rönnlund (professor), 090-7865861
 • Nafsika Alexiadou (professor), 090-7866508
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-01-11
Sista ansökningsdag 2023-02-17

Tillbaka till lediga jobb