Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Pedagogiska institutionen utlyser en postdoktorsanställning i pedagogik med inriktning mot genus och intersektionalitet. Vi välkomnar internationella sökanden. 

Arbetsuppgifter

Den sökande förväntas planera och utföra självständig forskning inom det projekt som den sökande har definierat men förväntas även samarbeta med andra forskare vid institutionen och med forskare från andra discipliner.


Om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid under 2 år med start 1 oktober 2022 eller enligt överenskommelse. Upp till 20 % av anställningen kan komma att nyttjas till institutionstjänstgöring, till exempel undervisning. Placering är vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. Den anställde förväntas vara aktiv i institutionens forskningsmiljö och i institutionens dagliga aktiviteter. Postdoktorsanställningen är främst kopplad till området Genus och pedagogiska processer i samhället (GePS) men syftar även till att stärka den pedagogiska genusforskningen- och utbildningen vid institutionen i vid bemärkelse. 

Behörighet

För att vara behörig för anställningen ska du senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas ha avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom pedagogik eller annat ämne med relevans för området. Du får inte tidigare ha varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde inom Umeå universitet för att vara behörig för anställningen. 

I första hand beaktas den som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång men om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. 

Goda färdigheter i engelska, muntligt såväl som skriftligt, krävs för anställningen. Du förväntas även ha god samarbetsförmåga och en förmåga att kunna arbeta såväl självständigt som i grupp. 

 

Anställningen som postdoktor följer Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor som gäller från 1 februari 2022.  Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor (arbetsgivarverket.se) 

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen letar vi efter en motiverad och ansvarsfull medarbetare som vill utvecklas som enskild forskare och bidra till forskningen på institutionen. 

Vid tillsättningen kommer särskild vikt fästas vid tidigare och planerad forskning av relevans för anställningen och förmåga att utföra forskning såväl självständigt som i team. Vikt kommer också läggas vid det tänkta projektets vetenskapliga kvaliteter med beaktande av dess genomförande, samt potentiella bidrag till forskningsområdet pedagogik med inriktning mot genus och intersektionalitet.

Dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt universitetspedagogisk utbildning är meriterande. Eftersom den huvudsakliga delen av anställningen som postdoktor utgörs av egen forskning väger vetenskaplig kompetens tyngre än pedagogisk- och utbildningsmässig kompetens vid bedömningen av de sökandes kvalifikationer. 
Bedömningen grundar sig i första hand på forskningsplanens kvalitet och relevans och i andra hand på övrig vetenskaplig meritering. 

Ansökan

Ansökan ska bestå av:
-    Ditt personliga brev med motivering till varför du söker anställningen
-    Din CV/meritförteckning inkluderande datum för doktorsexamen, titel på avhandlingen och aktuell publikationslista
-    Forskningsplan som beskriver den forskning som du vill bedriva inom ramen för anställningen (max tre sidor)
-    Din doktorsavhandling samt ytterligare max tre publikationer
-    Kopior av betyg, examensbevis samt eventuella övriga meriter som du vill åberopa.
-    Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Upplysningar

Närmare upplysningar lämnas av Oscar Rantatalo, e-post: oscar.rantatalo@umu.se 
Ann-Louise Silfver, e-post: ann-louise.silfver@umu.se 
Ansökan skall göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2022-08-31.
Välkommen in med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 221001 eller enligt ök.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1006-22
Kontakt
  • Ann-Louise Silfver, ann-louise.silfver@umu.se
  • Oscar Rantatalo, oscar.rantatalo@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • OFR, 090-7865431
Publicerat 2022-06-09
Sista ansökningsdag 2022-08-31

Terug naar vacatures