Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Institutionen för odontologi bedriver undervisning på tandläkarprogrammet, tandhygienistprogrammet och tandteknikerprogrammet och forskning inom mun, ansikte och käkar. Vi söker en doktorand inom området klinisk oral fysiologi.

Beskrivning av doktorandprojektet
Vår forskargrupp vid Institutionen för odontologi studerar käksystemets rörelseförmåga med speciell tonvikt på smärta och käkfunktionsstörning. Den aktuella positionen är inom ett projekt som adresserar samspelet mellan smärta och motorik. Fokus är rörelseanalys med laboratoriebaserad metodologi med tredimensionell kinematisk och kinetisk teknik samt elektromyografiregistrering. Projektet omfattar dels kliniska tester med experimentellt inducerad smärta och analys av käkfunktion efter whiplashskada och hur nackbesvär påverkar rehabilitering av temporomandibulär smärta. Anställningen som doktorand omfattar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Behörighet
För att antas till utbildning på forskarnivå ska den sökande ha dels grundläggande behörighet dels särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen.

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har 

1.      nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet. Oavsett hur den grundläggande behörigheten förvärvats fodras att den sökande inhämtat den teoretiska delen av undervisningen i klinisk oral fysiologi för tandläkare.

2.      nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd bedömningsgrupp. 

Övriga kvalifikationer
Odontologisk utbildning med minst 180 hp samt legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut omfattande minst 180 hp med examen inom sjukgymnastik eller motsvarande. Det är ett krav att den sökande har erfarenhet av kliniskt arbete. Inom projektet är kunskaper som rör neurologi, biomekanik, matematik och mätning av rörelseförmåga hos personer med funktionsnedsättningar i käksystemet, centrala. Sökande ska ha adekvat kunskap i käksystemets anatomi, fysiologi och neurologi. Erfarenhet av avancerade laboratoriebaserade rörelseanalysmetoder såsom MacReflex, kinetik, isokinetisk registrering och användandet av analysprogram eller liknande är meriterande liksom erfarenhet av databearbetning med statistikprogram och tidigare medverkan i forskningsprojekt. Sökande måste goda språkkunskaper i svenska, både skriftligt och muntligt samt vara tillgänglig att påbörja anställningen under våren 2019.

Villkor
Tillträdesdag för anställningen är 190301 eller enligt överenskommelse. Löneplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst.

Övrig information
Här kan du läsa mer om utbildning på forskarnivå: https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/forskarutbildning/

Här kan du läsa mer om institutionen för odontologi:
http://www.odont.umu.se/ 

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Anders Wänman, 090-785 60 82, anders.wanman@umu.se 

Ansökan
Du ansöker via rekryteringssystemet Varbi senast 190219. En fullständig ansökan ska innehålla:

•  CV/meritförteckning

•  Personligt brev med en kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och en motivering till din ansökan samt kontaktuppgifter (max 2 A4-sidor)

•  Kopior av examensbevis, relevanta betyg, diplom och andra certifikat

•  Kopior på din magister- eller masteruppsats samt eventuella publikationer där du varit författare eller medförfattare

•  Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Välkommen in med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 % eller enligt överenskommelse
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-194-19
Publicerat 2019-02-05
Sista ansökningsdag 2019-02-19

Terug naar vacatures