Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Universitetslektor i Kulturgeografi
med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS).

Institutionen för geografi utlyser en anställning som universitetslektor i kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS) med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Anställningen är tillsvidare och omfattar undervisning och forskning. Undervisning avser primärt grundnivå och avancerad nivå. Innehavaren av anställningen förväntas ansvara för kurser inom geografiska informationssystem, men undervisning utanför dessa områden kan komma att ingå. I arbetsuppgifterna ingår kursansvar inklusive kursutveckling och administrativa göromål.

Placeringsort för anställningen är Umeå.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen (HF) och Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet (dnr FS 1.1-1672-18), den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Behörigheten avser avlagd doktorsexamen i kulturgeografi eller motsvarande vetenskaplig kompetens.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna
En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Som bedömningsgrund vid anställning av en universitetslektor kommer i lika stor utsträckning beaktas graden av vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet. Därutöver beaktas administrativ skicklighet.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Särskild vikt läggs vid forskning inom ämnet kulturgeografi, företrädesvis forskning där geografiska informationssystem tillämpats. Visad förmåga att initiera, planera och utveckla forskning samt förmåga att i nationell och internationell konkurrens erhålla forskningsmedel tillmäts stor betydelse. Stor vikt kommer även att läggas vid förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination. Särskild vikt läggs vid erfarenheter av undervisning om geografiska informationssystem inom en kulturgeografisk eller annan samhällsvetenskaplig ram.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av planering av utbildning eller projekt, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar du här.

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Mer om institutionen för geografi
Institutionen för geografi vid Umeå universitet har omkring 40 anställda och här bedrivs en omfattande forskningsverksamhet inom ämnet kulturgeografi. Vad gäller undervisning är institutionen värd för utbildningsprogram på grundläggande och avancerad nivå inom samhällsplanering och turism samt ämneslärarutbildning i geografi. För mer information om vår verksamhet, se: https://www.umu.se/institutionen-for-geografi/

Välkommen med din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1179-20
Kontakt
  • Emma Lundholm, emma.lundholm@umu.se, 090-786 71 72
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65, 070-268 87 67
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2020-10-15
Sista ansökningsdag 2020-11-11

Takaisin avoimiin työpaikkoihin