Institutionen för integrativ medicinsk biologi

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Beskrivning av doktorandprojektet:

Doktorandprojektet involverar arbete med cellodling av humana stamceller (iPSCs) och differentiering av dessa till neuroner och andra hjärncelltyper för att förklara sjukdomsprocesser vid Amyotrofisk lateralskleros (ALS). Målet med projektet är att förstå hur felveckling och aggregering av SOD1-proteinet leder till celldöd av motorneuroner vid ALS genom att studera in vitro-cellmodeller med biokemiska metoder samt genom mikroskopiska studier av axonal transport i levande celler. En stark bakgrund inom cellbiologi och cellbaserade försök är ett krav för projektet, samt erfarenhet med DNA-kloning, rekombinanta proteiner, proteinbiokemi och proteinaggregering.

Kvalifikationer:

Grundläggande behörighet har den som genomgått en grundläggande högskoleutbildning om minst 240 ECTS. Den som före den l juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning, d.v.s. grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng eller motsvarande kunskaper som förvärvats i någon annan ordning inom eller utom landet, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå.

Meriterande:

Den sökande ska därtill i sin högskoleutbildning, och/eller på annat likvärdigt sätt, ha uppnått grundläggande teoretiska kunskaper inom biomedicin eller motsvarande, samt ha god erfarenhet av laborativt arbete och metodutveckling. Sökande med praktisk erfarenhet av forskning på humana stamceller/iPSCs, in vitro-differentiering och odling av neurala celler eller arbete med neuronala cellinjer prioriteras. Erfarenhet av proteinbiokemi och analys av proteiner med t.ex. ELISA, western blotting är starkt meriterande, och erfarenhet av immunohistokemi och andra biokemiska analysmetoder är även det meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och den sökandes förmåga att arbeta självständigt och kunna samverka inom en forskargrupp, samt deras förmåga att skriva vetenskaplig text.

Särskild behörighet:

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har:

  1. nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet.

  2. nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av institutionen utsedd bedömningsgrupp.

Upplysningar: Universitetslektor Jonathan Gilthorpe, jonathan.gilthorpe@umu.se

Tillträdesdag: 2020-04-01, eller enligt överenskommelse.

Övrig information:

https://www.umu.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-04-01, eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-131-20
Kontakt
  • Universitetslektor Jonathan Gilthorpe, jonathan.gilthorpe@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-01-31
Sista ansökningsdag 2020-02-18

Takaisin avoimiin työpaikkoihin