Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.

Anställningen avser heltid vid avdelningen för fysioterapi och är tidsbegränsad till två år. 

Projektet

Vår forskargrupp vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering; Enheten för fysioterapi, studerar människans rörelseförmåga med speciell tonvikt på tillstånd efter sjukdom eller skada. Det aktuella projektet utförs i tvärvetenskapligt samarbete med forskare från andra discipliner och institutioner vid Umeå universitetet samt nationellt och internationellt. Projektet rör konsekvenser av korsbandsskada och syftar till att utifrån specifika forskningsfrågor följa upp hur knäfunktionen och rörelseförmågan drabbas och hur detta samt psykologiska aspekter såsom rädsla för ny skada, påverkar individen. Vi utvecklar och utvärderar också mätmetoder för detta baserat på t.ex. datoriserad rörelseanalys, hjärnavbildningstekniker, kliniska tester och frågeformulär. 

Dina arbetsuppgifter

Anställningen innebär testning och mätningar av rörelsekontroll hos personer som fått främre korsbandsskada och även av knäfriska kontrollpersoner inklusive elitidrottare. Fokus är på rörelseanalys med laboratoriebaserad metodik med tredimensionell kinematik, kinetik och elektromyografiregistrering av muskelaktivitet, samt parallell monitorering av hjärnans aktivitet med elektroencefalografi och funktionell magnetresonanstomografi.  Arbetsuppgifterna omfattar rekrytering, datainsamling, analys och tolkning samt skrivande av vetenskapliga publikationer i samarbete med forskningsgruppen.  

Kvalifikationer

Sökande ska vid tillträdesdagen vara disputerad (ej mer än 3 år sedan) inom ett forskningsområde av hög relevans för förståelse av människans rörelseförmåga och rörelsestörningar. Dokumenterad erfarenhet av biomekanik och mätning av rörelseförmåga hos friska personer eller hos personer med funktionsnedsättningar krävs. Vidare ska sökande ha kunskap i rörelsevetenskapliga mät- och analysmetoder, statistisk dataanalys (forskarutbildningsnivå) samt kunskap om relevant anatomi och fysiologi. Erfarenhet av avancerade laboratoriebaserade rörelseanalysmetoder såsom ”3D motion capture”, kinetik, isokinetisk registrering, elektromyografi och användandet av analysprogram som Visual 3D, MATLAB eller liknande krävs. Därutöver måste sökande ha utbildning i och erfarenhet av hjärnavbildningsmetodik. Meriterande är erfarenhet av parallell registrering av rörelseförmåga och hjärnaktiveringsdata. Publikationer i tidskrifter med “peer-review” system, erfarenhet av att skriva forskningsansökningar och att planera vetenskapliga studier fordras. Vi förväntar oss att en lämplig sökande har god samarbetsförmåga samt kan presentera och skriva vetenskapliga publikationer på engelska.  

Så här söker du

Du ansöker via vårt rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan.  

 • Din ansökan ska innehålla: 
 • Curriculum Vitae (max 5 sidor) 
 • En kort beskrivning av forskningsintressen, varför du är intresserad av tjänsten och en beskrivning av hur du skulle kunna bidra till den här forskningen 
 • Kopior av examensbevis och relevanta kurser 
 • En summering av tidigare uppnådda forskningsprestationer och kvalifikationer av speciellt intresse för den aktuella tjänsten (maximalt 3 sidor)  
 • Publikationslista 
 • Kopior av relevanta artiklar (maximalt 5 artiklar)  
 • En lista med 3 referenspersoner inklusive position och kontaktuppgifter 

 

Ytterligare information kan erhållas från professor Charlotte Häger, Tel.  +46-(0)90-786 92 75 eller  e-mail charlotte.hager@umu.se

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Oktober eller enligt ÖK
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-680-23
Kontakt
 • Charlotte Häger, 090-7869275
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-04-18
Sista ansökningsdag 2023-06-12

Tilbage til Ledige stillinger