Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en postdoktor i historiedidaktik. Anställningen är placerad vid forskningsmiljön Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet och finansieras av Lärarhögskolan.

Inom forskningsmiljön Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning bedrivs forskning och forskarutbildning i såväl utbildningshistoria som historiedidaktik. Miljön är påtagligt internationaliserad med bl. a. många gästforskarutbyten och långvariga forskningssamarbeten med framstående forskningsmiljöer. Flera externfinansierade forskningsprojekt leds från miljön, och vetenskapliga konferenser arrangeras regelbundet. Den refereegranskade tidskriften Nordic Journal of Educational History ges ut i samarbete med andra utbildningshistoriska forskningsmiljöer i Sverige. Lokalt är Umeå forskningsmiljö för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik en viktig samarbetspartner.

Projektbeskrivning
Postdoktorsanställningen ingår i Lärarhögskolans nya karriärprogram. Den är kopplad till området historia med utbildningsvetenskaplig inriktning men syftar i lika utsträckning till att stärka den utbildningsvetenskapliga forskningen vid Umeå universitet. Som postdoktor i karriärprogrammet kommer du därför att ingå i ett tvärvetenskapligt nätverk vid sidan av ditt ordinarie forskningssammanhang. Internationella forskningsvistelser under postdoktorstiden uppmuntras.

För mer upplysningar om Lärarhögskolans karriärprogram, se:
https://www.umu.se/lararhogskolan/forskning/karriarprogram

Arbetsuppgifter
Postdoktorn förväntas bedriva forskning inriktad mot skolnära historiedidaktik. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av egen forskning, men omfattar även forskningsrelaterade administrativa uppgifter och undervisning upp till 20 % av anställningens omfattning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom något historiskt eller beteendevetenskapligt ämne med relevans för anställningen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att personen inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet.

God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska och/eller engelska, liksom god förmåga att samarbeta, utgör krav för anställningen. Svenska utgör institutionens huvudsakliga arbetsspråk, men vid behov används även engelska.

Meriterande
Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Som bedömningsgrund räknas graden av vetenskaplig skicklighet. Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid den forskningsplan som den sökande bilägger sin ansökan. Planen bedöms utifrån den föreslagna forskningens kvalitet och genomförbarhet, den valda forskningsuppgiftens relevans för skolnära historiedidaktik samt graden av nytänkande. Vikt ska även fästas vid forskningsskicklighet som har visats genom självständig vetenskaplig produktion inklusive doktorsavhandlingen.

Ansökan
Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla:

 • En kort beskrivning av forskningsintressen och motivering till varför du är intresserad av anställningen (1-2 sidor)
 • CV
 • Publikationslista med bilagda elektroniska kopior av de 3–5 viktigaste arbetena inkl. avhandlingen
 • Examensbevis från forskarutbildning samt andra relevanta examina
 • En kortfattad forskningsplan (4-6 sidor)
 • Kontaktinformation till två referenspersoner

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2022-08-31.

Övriga upplysningar
Anställningen är heltid och tidsbegränsad på 2 år enligt avtalsvillkoren för postdoktoranställning. Tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse. Den som anställs på den utlysta befattningen förväntas aktivt bidra till att utveckla den lokala forskningsmiljön vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet där anställningen är placerad. Hög närvaro i miljön är därför ett krav.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Anna Larsson, 090- 786 54 24 anna.larsson@umu.se eller prefekt Jonas Nilsson, 090- 786 99 90 jonas.nilsson@umu.se

För mer information om institutionen för idé- och samhälsstudier se vår hemsida www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1117-22
Kontakt
 • Anna Larsson, professor, 0907865424,anna.larsson@umu.se
 • Jonas Nilsson, prefekt, 0907869990,jonas.nilsson@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-06-23
Sista ansökningsdag 2022-09-05

Tillbaka till lediga jobb