Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Bland våra samarbetspartners finns internationella forskargrupper, akademiska institutioner, offentliga organisationer och företag.

Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser ett biträdande lektorat i beräkningsmatematik. Sista ansökningsdag 2020-02-21. Välkommen med din ansökan!

Bakgrund

Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver stark forskning inom flera områden av beräkningsmatematik, bland annat geometrisk numerisk integration, skurna finita element, och tillämpad spektralteori. Vi driver även en i samarbete med institutionerna för datavetenskap och fysik gemensam tvärvetenskaplig forskningsmiljö i beräkningsvetenskap, UMIT Research Lab, med ett rikt utbud av aktiviteter, seminarier och möjligheter till akademiska och industriella samarbeten. Vi vill med denna rekrytering ytterligare förstärka vår forskning inom området beräkningsmatematik. För rätt sökande erbjuder vi bra möjligheter att bygga upp egen forskningsverksamhet.

Arbetsbeskrivning

Den person vi söker ska bedriva forskning i beräkningsmatematik, i vid mening, samt bidra till den fortsatta utvecklingen av forskningsmiljön inom området. Andra möjliga arbetsuppgifter är undervisning i matematik samt handledning av doktorander och postdoktorer inom främst beräkningsmatematik. Innehavaren förväntas aktivt söka externa medel för sin forskningsverksamhet.

Anställningen är tidsbegränsad till 5 år och utgörs av 4 år egen forskning och 1 år pedagogisk meritering. Befattningen är en meriteringsanställning som gör det möjligt att utveckla och etablera en långsiktig forskningsverksamhet och en biträdande universitetslektor har rätt att, efter begäran, prövas för befordran till universitetslektor.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan ansökningstidens utgång.

Goda kunskaper i engelska krävs, i såväl tal som skrift.

Bedömningsgrunder och dess avvägning

Som bedömningsgrunder vid anställningen av en biträdande universitetslektor ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Vid urval av sökande till befattningen ska graden av vetenskaplig skicklighet vara avgörande. Därutöver ska beaktas graden av pedagogisk skicklighet samt administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Vidare ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmågan att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vetenskaplig skicklighet ska avse ämnesområdet matematik. Graden av vetenskaplig skicklighet ska främst bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publicerats i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter och konferensproceedings som tillämpar kollegial granskning (peer review). Särskilt vikt ska läggas på kvaliteten i de publikationer där den sökande varit huvudförfattare. Stor vikt ska läggas på bedömningen av den bifogade forskningsplanen. Därutöver kommer förmågan att självständigt organisera, leda och driva projekt att beaktas. Dokumenterad förmåga att på ett självständigt och flexibelt sätt kunna verka, kommunicera och samarbeta inom och utanför akademien är meriterande. Internationell forskningserfarenhet är mycket meriterande.

Sökande som vid anställningstillfället inte talar svenska förväntas lära sig detta inom tre år från anställningstillfället.

Den sökande ska vara forskningsverksam i beräkningsmatematik och även avse bedriva forskning i detta område. Dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla forskningsfinansiering, särskilt från stora och välrenommerade forskningsfinansiärer, är meriterande. Beskrivningen av den forskning som avses bedrivas inom anställningen ska tillmätas stor betydelse vid urvalet bland de sökande.

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet matematik. Graden av skicklighet ska bedömas utifrån förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer. Ytterligare kriterier för bedömning av pedagogisk skicklighet är förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär, erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning, medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel samt reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Administrativ skicklighet ska avse förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att skapa samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer, inom ämnesområdet för befattningen och med andra ämnesdiscipliner.

Ansökan

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska.

 • Till ansökan ska bifogas:
 • personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 • ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter
 • publikationslista redogörelse för vetenskaplig verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
 • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • en forskningsplan (maximalt 6 sidor), som beskriver den forskning som du önskar att bedriva inom anställningen
 • vidimerade kopior av relevanta examensbevis kopior av
 • högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan.
 • två referenser inklusive kontaktuppgifter

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet hittar du här (pdf)

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2020-02-21.

Mer information

Närmare upplysningar lämnas av universitetslektor Karl Larsson, 090-786 78 16, karl.larsson@umu.se, och/eller prefekt Åke Brännström, 090-786 78 62, ake.brannstrom@umu.se.

Prövning för befordran till universitetslektor

En biträdande universitetslektor ska, efter ansökan, befordras till universitetslektor om han eller hon har behörighet för en anställning som universitetslektor och vid en prövning bedöms uppfylla kraven för en sådan anställning, enligt de bedömningsgrunder som ska tillämpas vid befordran till universitetslektor. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor.

Ansökan om prövning för befordran ska vara inlämnad sex månader innan den tidsbegränsade anställningen upphör. Om en biträdande universitetslektor efter prövning inte befordras avslutas den tidsbegränsade anställningen.

Fastställda kriterier för befordran finns i anställningsprofilen som är beslutad av dekan vid Teknisk naturvetenskaplig fakultet den 17 december 2019.

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1872-19
Kontakt
 • Åke Brännström, ake.brannstrom@umu.se, 090-7867862
 • Karl Larsson, karl.larsson@umu.se, 090-7867816
Facklig företrädare
 • SACO, +46 90-786 53 65
 • SEKO, +46 90-786 52 96
 • ST, +46 90-786 54 31
Publicerat 2019-12-18
Sista ansökningsdag 2020-02-21

Tilbage til Ledige stillinger