Institutionen för integrativ medicinsk biologi

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Institutionen för Integrativ Medicinsk Biologi utlyser en anställning på 100% som Förste forskningsassistent Den nuvarande positionen är i Universitetslektor Richard Lundmarks forskargrupp.

Beskrivning av projektet:

Sökanden kommer att delta i ett forskningsprojekt med rubriken "Mekanismer för virusfabrikation". Efter upptagning i värdceller programmerar flaviviruses om cellen till att bli en fabrik för framställning av nya virus. De virala proteinerna skapar blåsor i cellulära organeller, så kallade replikationsblåsor, vilka skyddar det replikerade RNA från detektering och nedbrytning av det cellulära svarssystemet. Idag är mycket lite känt om de mekanismer som leder replikationsvesikelbildning. Vi använder ett nytt tillvägagångssätt med hjälp av TBEV-modellen (TBEV) för att karakterisera mekanismerna för hur virala proteiner omformar cellmembran i replikationsblåsor.

Arbetsuppgifterna inkluderar design, kloning och etablering av stabila cellinjer, framrening av proteiner, APEX-baserad screening och identifiering via mass-spectrometri, siRNA-baserad knock down av proteiner samt analys av cellinjer med hjälp av fluorescent mikroskopi och elektronmikroskopi.

Kvalifikationer:

För behörighet krävs avlagd doktorsexamen inom relevant område eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Vi letar efter entusiastiska kandidater med erfarenhet från infektiösa studier och biokemisk och cellbiologisk bakgrund. Tidigare erfarenheter av biokemi, cellbiologi och bildbehandling i aktivt forskningslaboratorium kommer att vara en fördel, samt erfarenhet av viral forskning. Den framgångsrika kandidaten förväntas utforma och genomföra sitt projekt självständigt men också arbeta i nära samarbete med övriga medlemmar i forskargruppen.

Ansökan ska innehålla:

1. Ett kort följebrev (ca en A4-sida) med beskrivning av den sökandes forskningserfarenhet, forskningsintresse och lämplighet för projektet.

2. Curriculum vitae som inkluderar examina med verifikat, teknisk expertis, anställningar, publikationslista, samt namn och kontaktinformation för två referenspersoner.

Upplysningar:
Universitetslektor Richard Lundmark, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, e-mail: richard.lundmark@umu.se Umeå universitet, 901 87 Umeå, Sverige.

Anställningen gäller för 18 månader. Tillträde: 2019-10-01 eller enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-10-01 eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1196-19
Kontakt
  • Richard Lundmark, richard.lundmark@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-08-15
Sista ansökningsdag 2019-09-09

Tilbage til Ledige stillinger