Umeå University, Faculty of Science and Technology

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (Umeå universitet) söker en doktorand för studier av påverkan av klimat och skogsbruk på utsläpp av växthusgaser från vattendrag. Anställningen beräknas börja 1 maj 2019 eller enligt överenskommelse och sista ansökningsdag är 2019-03-18.

Projektbeskrivning
Skogsbruk har en viktig roll för att fullfölja åtaganden att minska utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Den nuvarande kunskapen om skogsbrukets effekter på omsättning av växthusgaser i det boreala landskapet är ofullständigt beroende på att utsläpp av växthusgaser från rinnande vatten inte beaktas. Målet med projektet är att undersöka effekter av skogsbruk på utsläpp av växthusgaser från boreala rinnande vatten. Vi kommer att testa hypoteser om att skogsbruk har omfattande effekter på utsläpp av växthusgaser från bäckar över hela skogens rotationscykel men också att effekterna beror på olika skogsbruksmetoder och variation i klimatförhållanden. Projektet baseras på (1) en detaljerad studie av bäckar före och efter avverkning, och (2) storskaliga jämförande studier av bäckar med variation i avrinningsområdenas avverkningar, kantzoner och klimatförhållanden.

Tjänsten finansieras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS) och Umeå Universitet. Jan Karlsson kommer att vara huvudhandledare och Ryan Sponseller biträdande handledare.

Kompetenskrav
Vi förväntar oss att den sökande har en akademisk bakgrund inom geovetenskap, ekologi, eller motsvarande. Till denna anställning söker vi en person med erfarenhet av och intresse för biogeokemiska processer i vattendrag.

Behörighet att antas till forskarutbildning regleras i Högskoleförordningen. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i naturgeografi krävs att den sökande har godkända kurser relevanta för naturgeografi om minst 120 högskolepoäng. Minst en kurs på avancerad nivå i ett ämne som är centralt för den forskarstuderandes planerade inriktning ska ingå liksom ett självständigt arbete (examensarbete) med relevant inriktning om minst 15 högskolepoäng ska ingå. Kraven på förkunskaper enligt ovan anses uppfyllda även av den som på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Kraven ska vara uppfyllda vid antagning till forskarutbildningen.

Ytterligare betydelsefulla krav för anställningen är god kunskap om biogeokemiska processer i sjöekosystem. B-körkort är också ett krav. Meriterande är: erfarenhet av fältarbete i sjöar; arbete med kolomsättning i akvatiska system. Viktiga kriterier vid tillsättning är även god förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på engelska, kreativitet, initiativförmåga, självständighet samt samarbetsförmåga. Urvalet kommer att baseras på ansökan och intervjuer.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Så här ansöker du
Du ansöker via vårt rekryteringssystem senast den 18:e mars, 2019. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska.

Ansökan ska innehålla:

  1. Kortfattad beskrivning (max 2 sidor) av varför du är intresserad av och lämpad för befattningen
  2. Curriculum vitae (CV)
  3. Kopia på examensbevis
  4. En lista på dina universitetskurser, med betyg
  5. Kopior på eventuella publikationer/examensarbete
  6. Kontaktuppgifter till tre referenspersoner. 

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF.

Kontakt
Vid frågor rörande anställningen var vänlig kontakta professor Jan Karlsson, jan.p.karlsson@umu.se

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 150 medarbetare, varav ca 30 är doktorander. För mer information, se www.emg.umu.se.

Anställningsform Tidsbegrænset ansættelse mere end 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-207-19
Kontakt
  • Professor Jan Karlsson, jan.p.karlsson@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-02-11
Sista ansökningsdag 2019-03-18

Tilbage til Ledige stillinger