Institutionen för integrativ medicinsk biologi

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Beskrivning av doktorandprojektet:

Flavivirus såsom dengue-virus, gula febern-virus, Zika-virus och fästingburet encefalitvirus (TBEV) orsakar allvarliga sjukdomstillstånd hos människor. Flavivirus replikerar sitt RNA-genom i infekterade celler genom att generera små hålrum i cellens membran, så kallade replikation compartments (RC). Dessa RC bildas som svar på att virala proteiner uttrycks i cellen och bildandet av RC är absolut nödvändigt för förökning och överföring av virus. Detta doktorandprojekt syftar till att tillämpa kryo-elektronmikroskopi och korrelativa avbildningstekniker för att klargöralösa den strukturella uppbyggnaden av RC som bildas vid TBEV- infektion i celler. Särskild vikt läggs på fokuserad jonstråle (FIB) -teknologi och kryo-elektron-tomografi i kombination med ljusmikroskopi med målet att exakt kartlägga det supramolekylära arrangemanget av virala proteiner i RC inuti celler. Vi använder specialdesignade icke-infektiösa cellmodellsystem. Den uppnådda mekanistiska förståelsen för hur RC bildas kommer att vara ett instrument i kampen mot flavivirusinfektioner.

För mer information kring forskargruppen och forskningsprojekt se http://lundmark-lab.se/ och https://www.umu.se/en/staff/richard-lundmark/

Kvalifikationer:

Grundläggande behörighet har den som genomgått en grundläggande högskoleutbildning om minst 240 ECTS. Den som före den l juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning, d.v.s. grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng eller motsvarande kunskaper som förvärvats i någon annan ordning inom eller utom landet, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå.

Meriterande:

Genom högskoleutbildning, och/eller på annat likvärdigt sätt, uppnådda grundläggande teoretiska kunskaper inom biomedicin och protein- och lipid-biokemi, samt god erfarenhet av laboratoriearbete är meriterande. Sökande med praktisk erfarenhet från forskning med genetisk modifiering av cellsystem och proteinkemi eller strukturbiologi prioriteras. Tidigare erfarenhet av cryo-EM, avancerad ljusmikroskopi och kristallografi är också önskvärt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, initiativförmåga och den sökandes förmåga att samverka inom en forskargrupp.

Särskild behörighet:

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har

  1. nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet.
  2. nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av institutionen utsedd bedömningsgrupp.

Upplysningar:

Universitetslektor Richard Lundmark, richard.lundmark@umu.se

Tillträdesdag: 2019-12-01, eller efter överenskommelse

Övrig information:

https://www.umu.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-12-01, eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1444-19
Kontakt
  • Universitetslektor Richard Lundmark, richard.lundmark@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-10-03
Sista ansökningsdag 2019-10-28

Zurück zu Stellenangeboten