Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Forskning om livsstilsfaktorers inverkan på folkhälsan är ett forskningsområde som expanderat under de senaste åren. Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, allmänmedicin söker nu en postdoktor med profil inom detta forskningsområde.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter innebär metodarbete för kalibrering av självrapporterat stillasittande baserat på accelerometerdata med användning av kompositionell dataanalys (CoDA), validering av existerande riskmodeller för diabetes och utveckling av en Västerbottensmodell samt analysarbete avseende sambanden mellan stillasittande, glukosomsättning och minnesstörningar baserat på insamlade accelerometerdata samt enkätdata.

Kvalifikationer

Doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt sin examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Erfarenhet av arbete med med STATA och Actigraph accelerometer inklusive programvara. Särskilt efterfrågas erfarenhet av arbete med metabola samt hormonella analyser i relation till accelerometerdata och matematisk modellering med WinSAAM eller liknande programvara. Tidigare arbete med algoritmer för analys av aktivitetsdata är en merit.

Ett krav är sökanden ska kunna arbeta både självständigt och som del i ett forskarlag. Det förutsätts att den sökande bemästrar vetenskaplig engelska och har goda allmänna kommunikativa färdigheter i engelska (såväl muntligen som skriftligen).

Den sökande bör ha genomgått utbildning i Good Clinical Practice (GCP). Det är önskvärt att den sökande är legitimerad läkare.

Stor vikt läggs vid den sökandes lämplighet för det aktuella projektet.

Villkor

Anställning som Postdoktor, tidsbegränsad anställning 24 månader heltid.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1161-20
Kontakt
  • Patrik Wennberg, patrik.wennberg@umu.se
Publicerat 2020-09-02
Sista ansökningsdag 2020-10-02

返回职位空缺页面