Institutionen för integrativ medicinsk biologi

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Institutionen för integrativ medicinsk biologi utlyser en heltidstjänst som postdoktor på 2 år.

Beskrivning av forskningsprojektet:

Flavivirus såsom dengue-virus, gulfebernvirus, Zika-virus och fästingburet encefalitvirus (TBEV) orsakar allvarliga sjukdomstillsånd hos människor. Flavivirus replikerar sitt RNA-genom i infekterade celler genom att generera små hålrum i cellens membran, så kallade replikation compartments (RC). Dessa RC bildas som svar på att virala proteiner uttrycks i cellen och bildandet av RC är absolut nödvändigt för förökning och överföring av virus.

Detta projekt syftar till att tillämpa kryo-elektronmikroskopi och korrelativa avbildningstekniker för att lösa den strukturella uppbyggnaden av RC som bildas vid TBEV infektion i celler. Särskild vikt läggs på fokuserad jonstråle (FIB) -teknologi och kryo-elektron-tomografi i kombination med ljusmikroskopi med målet att exakt kartlägga det supramolekylära arrangemanget av virala proteiner i RC inuti celler. Vi använder specialdesignade icke-infektiösa cellmodellsystem. Den uppnådda mekanistiska förståelsen för hur RC bildas kommer att vara ett instrument i kampen mot flavivirusinfektioner.

Den framgångsrika sökanden har möjlighet att utforska sitt forskningsprojekt i en vetenskaplig miljö med flera forskningsgrupper med lång erfarenhet av virologi, biokemi, cellbiologi och avbildning. Både Umeå Umeå Core facility for Electron Microscopy (http://www.kbc.umu.se/english/ucem/) och Biochemical Imaging Center vid Umeå universitet (http://www.kbc.umu.se/english/ bicu/) såväl som andra UmU-faciliteter kommer att vara tillgängliga som en del av detta projekt.

För mer information om laboratoriets projekt och metodik se: (http://www.lundmark-lab.se

Kvalifikationer:

Kandidaterna ska ha en doktorsexamen eller vara på väg att få en doktorsexamen inom det aktuella området. Sökande som har försvarat sin doktorsavhandling under de senaste tre åren prioriteras.

Kvalificerade sökande bör ha en dokumenterad erfarenhet inom ett eller flera områden relaterade till projektet, t.ex. molekylärbiologi, cellbiologi, strukturell biologi, ljusmikroskopi, elektronmikroskopi, 3D-visualisering och bildbehandling.

Starka beräkningskunskaper, liksom god kunskap om cellbiologi, betraktas som ytterligare meriter.

Kandidater måste kunna utföra självständigt vetenskapligt forskningsarbete och skriva vetenskapliga rapporter och manuskript.

Flytande i skriftlig och talad engelska är avgörande.

I urvalsprocessen kommer också tonvikt att läggas på en äkta entusiasm för forskningsområdet och metodik, personlig lämplighet, organisationsförmåga och förmåga att arbeta i samarbete med andra laboratoriemedlemmar, samt personal inom forskningsinfrastrukturer.

Ansökan ska innehålla:

  • Ett kort följebrev (ca en A4-sida) med beskrivning av den sökandes forskningserfarenhet, forskningsintresse och lämplighet för projektet.

  • Curriculum vitae som inkluderar examina med verifikat, teknisk expertis, anställningar, publikationslista, samt namn och kontaktinformation för två referenspersoner.

Upplysningar: Universitetslektor Richard Lundmark, richard.lundmark@umu.se

Tillträdesdag: Efter överenskommelse

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-398-20
Kontakt
  • Univ.lektor Richard Lundmark, epost: richard.lundmark@umu.se
Publicerat 2020-03-12
Sista ansökningsdag 2020-05-01

返回职位空缺页面