Handelshögskolan vid Umeå universitet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Enheten för statistik vid Handelshögskolan (USBE) söker en Postdoktor i biostatistik för att bedriva kvalificerad statistisk forskning. Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2024.

Vid Enheten för statistik, bedrivs såväl metodologisk som tillämpad forskning i samarbete med forskare från andra ämnen – främst med samhällsvetenskapliga och medicinska tillämpningar. Vi erbjuder en forskningsmiljö med tillgång till såväl internationella som nationella nätverk. Vår huvudsakliga forskningsprofil är metoder och mjukvara för analys av stora och komplexa datamaterial, med tillämpningar inom exempelvis utvärdering av arbetsmarknadsåtgärder, hälsa och vårdkvalitet samt storskaliga kunskapsmätningar. För ytterligare information, se: www.umu.se/handelshogskolan/om/statistik/ 

Vi söker en kandidat för en 3-årig position inom ämnet biostatistik för att ingå i forskningsinitiativet “Lärande och hjärnans plasticitet genom hela livet", som är ett av Umeå universitets prioriterade forskningsområden. Det här projektet omfattar ett tvärvetenskapligt nätverk av 20 forskare och spänner över tre fakulteter med professor Lars Nyberg som projektledare.

Projektbeskrivning
Interventioner för att främja livslångt lärande visar lovande resultat men försvåras av stora individuella skillnader i respons. Det är uppenbart att vi behöver ompröva förutsättningarna för randomiserade kontrollerade studier (RCTs) för att bättre förutsäga vem som kommer att dra nytta av vilken intervention. Som ett första steg i denna process vill vi utnyttja befintliga prospektiva kohortstudier och interventionsdata för att identifiera individuella faktorer som gynnar livslånga lärande. Exempel på sådana data kommer från Betulastudien, Västerbottens interventionsprogram (VIP), tränings- och kognitiva interventionsstudier samt rehabiliteringsstudier.

Kandidaten kommer att vara en del av delprojektet ‘Anpassade interventioner för att främja livslångt lärande’, med syfte att dra nytta av de rika longitudinella databaserna för att bättre förstå hur hälsofrämjande livsstilsinterventioner kan främja kognitiva förmågor i åldrandet. Huvuduppgiften är att utveckla metoder för att förutsäga hälsoutfall med användning av dynamisk och anpassad modellering samtidigt som man hanterar de statistiska utmaningar analysen ställer. Detta kommer att bidra till individualiserade, AI-baserade interventioner som kan uppdateras med hjälp av individuella egenskaper som kan förändras över tiden, t.ex. motivation, hälsa och aktivitet. Resultaten från detta projekt kommer att inkludera nya modeller och statistikverktyg, och kommer att informera utformningen av framtida interventioner för att främja livslångt lärande.

Arbetsuppgifter
En anställning som postdoktor syftar till att ge anställda en tidig möjlighet att utveckla självständighet som forskare efter avslutad doktorsexamen och att skapa förutsättningar för ytterligare kvalifikationer. Postdoktorn kan, efter överenskommelse och behov vid institutionen, undervisa upp till 20% av heltid på både grund- och avancerad nivå. Postdoktorn kommer att vara placerad inom Enheten för statistik på Handelshögskolan och arbeta nära både Institutionen för datavetenskap och Umeå Center for Functional Brain Imaging (UFBI). Forskningen kommer också att bedrivas i samarbete med andra delprojekt inom forskningsinitiativet.

Anställningen avser heltid under en period av tre år. Startdatum enligt överenskommelse, men senast 1 januari 2025.

Behörighet
Den sökande ska ha en doktorsexamen inom ett relevant område såsom (bio)statistik, beräkningskognitiv neurovetenskap, datavetenskap eller epidemiologi, samt ha expertkunskaper inom beräkningsneurovetenskap, probabilistisk programmering, (bio-)statistisk analys. 

Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Prioritet ges till sökande som har erhållit sin doktorsexamen för högst tre år sedan sista ansökningsdatum. En sökande som erhållit sin doktorsexamen innan dess kan beaktas under speciella omständigheter. Speciella omständigheter inkluderar sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fack eller liknande.

Vid rangordning av kvalificerade sökande kommer särskild hänsyn att tas till erfarenheter inom metodutveckling för biostatistik och/eller adaptiva interventioner. Positionen kräver också kompetens i akademiskt skriftlig och talad engelska. Dessutom ska de sökande lämna in en forskningsplan som beskriver deras forskningsintressen i relation till postdoktoratet.

Ansökan
Din ansökan ska innehålla:

 • Ett ansökningsbrev som beskriver dina forskningsintressen (max två sidor).
 • En forskningsplan, skriven på engelska, som beskriver dina forskningsintressen i relation till postdoktoratet, (max tre sidor, exklusive referenser).
 • Curriculum Vitae.
 • Publikationslista inklusive doktorsavhandling samt högst tre utvalda publikationer.
 • Kopior av relevanta examensbevis och annan dokumentation som du vill inkludera som stöd för din ansökan.
 • Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Din ansökan ska vara inkommen via universitetets e-rekryteringssystem senast den 31 augusti 2024.

Information
För mer information, kontakta docent Maria Josefsson, 090-7867099, maria.josefsson@umu.se, docent Anders Lundquist, 090-7867941, anders.lundquist@umu.se, professor Carl-Johan Boraxbekk, 090-7866212, carl-johan.boraxbekk@umu.se, professor Helena Lindgren, 090-7867773, helena.lindgren@umu.se.

Mer om Handelshögskolan 
Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling. Vi är AACSB-ackrediterade och hållbarhetscertifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001.

Vi utbildar ansvarfulla individer som med insikter i samhällets utmaningar, oavsett sin framtida yrkesroll, kan göra skillnad på såväl lokal som global nivå. Det gör vi genom att integrera lärande om och för hållbar utveckling i våra utbildningar. Forskningsmiljön medger både bredd och djup på ett sätt som uppmuntrar till initiering av nya forskningsområden samtidigt som etablerade områden upprätthålls och utvecklas.

Vi är ca 150 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3800 studenter passerar årligen våra kurser och program. Vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för statistik har ca 30 anställda. Vi bedriver statistisk grundforskning och empirisk forskning i nära samarbete med andra vetenskaper.

Läs mer om Handelshögskolan här: www.umu.se/handelshogskolan/ 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, dock senast 2025-01-01.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-576-24
Kontakt
 • Anders Lundquist, biträdande prefekt, 090-7867941,anders.lundquist@umu.se
 • Maria Josefsson, 090-7867099,maria.josefsson@umu.se
 • Carl-Johan Boraxbekk, 090-7866212,carl-johan.boraxbekk@umu.se
 • Helena Lindgren, 090-7867773,helena.lindgren@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2024-06-11
Sista ansökningsdag 2024-08-31
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb