Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) har drygt 100 anställda verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Institutionen har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom ämnesområdena pedagogiskt arbete och beteendevetenskapliga mätningar.

Doktorandanställningens inriktning
Forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete har en nära koppling till den pedagogiska yrkesverksamheten i förskola, skola och lärarutbildning och hur detta är format av olika ekonomiska, politiska och sociala sammanhang. Denna doktorandanställning riktas mot någon av TUV:s forskningsprofiler och/eller kan kombinera frågor som berör två eller fler forskningsprofiler. Exempel på inriktningar för den sökandes forskningsplan kan vara:

- Läroplan och pedagogisk praktik, mål och grundläggande värden i förskola och fritidshem

- Digitala praktiker inom lärarutbildning, skola, förskola och fritidshem

- Styrning, policy och organisation av lärarutbildning, skola, förskola och fritidshem (inklusive frågor om privatisering och marknadisering)

Kvalifikationer 
Behörig att söka är den som har grundläggande behörighet d.v.s. som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap krävs att den sökande har lärarexamen, två års pedagogisk yrkeserfarenhet samt att den sökande har skrivit en vetenskaplig uppsats/ett examensarbete om minst 15 hp.

Studerande som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper kan antas till forskarutbildningen efter prövning.

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen, tidigare studieresultat samt kvaliteten på inskickad forskningsplan och hur den relaterar till anställningens beskrivning och institutionens forskningsprofiler.

Anställningsvillkor
Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. 

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Studierna påbörjas 2 september 2024. Arbetsplats är Umeå universitet. Löneplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö.

Fysiskt kommer den anställde att vara placerad vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Om den ämnesspecifika utbildningens uppläggning i stort, se den allmänna studieplanen (länk)

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning som doktorand inte överklagas.

Ansökan
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi som du hittar på universitetets sida för Lediga jobb. Ansökningsförfarandet stänger den 29 mars 2024.

En fullständig ansökan ska innehålla:
1. CV/Meritförteckning.
2. Ett personligt brev om 1-2 A4-sidor som beskriver hur egna meriter och erfarenheter är relevanta samt en redogörelse för det egna forskningsintresset i relation till den aktuella anställningens inriktning
3. En forskningsplan om 3-4 A4-sidor som beskriver forskningsfråga/-or, kort bakgrund till valet av fördjupningsområde samt förslag till upplägg av studien.
4. En kopia med uppgifter om slutförda akademiska kurser med betyg (kursutdrag) samt kopia på examensbevis som styrker grundläggande och särskild behörighet.
5. Kopior på uppsats/examensarbete(n) som visar din förmåga till vetenskapligt arbete.
6. Kontaktuppgifter till minst 2 referenspersoner.

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att beaktas.

Övrig information
Mer information om Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap lämnas av bitr.prefekt Bert Jonsson, +46907867612, bert.jonsson@umu.se

Närmare upplysningar om forskarutbildningen i pedagogiskt arbete lämnas forskarutbildningsansvarig Carina Granberg, telefon +46907869892, carina.granberg@umu.se

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-02
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-105-24
Kontakt
  • Bert Jonsson, 090-7867612
  • Carina Granberg, 090-7869892
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2024-02-09
Sista ansökningsdag 2024-03-29

Tillbaka till lediga jobb