Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Pedagogiska institutionen är en av de största institutionerna vid Samhällsvetenskapliga fakulteten med cirka 90 anställda. Prioriterade områden för forskning inom institutionen är Idrottspedagogik, Ledarskap, Organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Didaktik, utbildningshistoria och bedömning, Specialpedagogik samt Genus och pedagogiska processer i samhället. 

Institutionen har ett brett utbildningsutbud och medverkar i ett flertal program, bland annat inom Lärarprogrammen inklusive Yrkeslärarprogrammet, Specialpedagogprogrammet, Idrottsvetenskapliga programmet, Personalvetarprogrammet och Polisutbildningen.

Doktorandanställningens inriktning

Doktorandanställningen är i Pedagogik med inriktning mot pedagogik i arbetslivet och tjänsten är knuten mot ett forskningsprojekt med titeln ”tvärfunktionella team i brottsutredning: ett interventionsprojekt för att stötta utredares samarbete”. Forskningen handlar om lärande och samarbete i organisatoriska sammanhang och ansökningar bör relateras till dessa teman. För närmare information om forskningsmiljön Ledarskap, organisation och arbetsliv (LOA), klicka här.

Kvalifikationer 

För att vara behörig för anställning som doktorand krävs grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som a) avlagt en examen på avancerad nivå, eller b) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller c) på något sätt, inom eller utom landet, har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap. 39).

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i Pedagogik krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning inom Pedagogik om minst 90 högskolepoäng samt a) har avlagt examen på avancerad nivå i Pedagogik, eller b) har 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom Pedagogik, eller c) har annan motsvarande utbildning av relevans, med motsvarande omfattning och fördjupning. Kraven anses uppfyllda av den som på annat sätt, inom eller utom landet, har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 
 
Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till: 
 
• förmåga att tillgodogöra sig utbildningen 
• tidigare studieresultat 
• kvaliteten på inskickad forskningsplan, i relation till inriktningen på den utlysta doktorandtjänsten 
 
Följande bedömningsgrunder tillämpas vid prövning av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen: 
 
• analytisk förmåga 
• kommunikativ förmåga i svenska och engelska (skriftlig och muntlig) 
• kritisk förmåga 
• självständighet 
• prestationer inom givna tidsramar

Meriterande för denna anställning är dokumenterade kunskaper om lärande, organisering och samarbete. Meriterande är även erfarenhet av arbete i forskningsprojekt, förtrogenhet med kvantitativa analyser av data samt vana av arbete med utvecklingsmiljöer och programvaror för analys av kvantitativa data som R.

Anställningsvillkor

Innehavare av en doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år.

Arbetsplats är Umeå universitet. Lönen följer Umeå universitets doktorandstege. Fysiskt kommer den anställde att vara placerad vid Pedagogiska institutionen, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Om den ämnesspecifika utbildningens uppläggning i stort, se den nuvarande Allmänna studieplanen (ASP). Doktoranden förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi. Den sökande till utbildning på forskarnivå ska lämna in en skriftlig ansökan som underlag för bedömning. En fullständig ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev på max en sida som beskriver ditt motiv till att söka doktorandanställning
 • Verifierad CV/meritförteckning som omfattar relevanta akademiska examina, tidigare anställningar samt en lista på universitetskurser och betyg från dessa
 • Kopia av examensbevis
 • Uppsatser/övriga publikationer
 • Forskningsplan som beskriver det tänkta avhandlingsprojektet (max fem sidor exkl. referenser). Planen ska relatera till texten i avsnittet ”Doktorandanställningens inriktning”
 • Eventuellt övriga meriter med relevans för anställningen
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner (t.ex. tidigare handledare)

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.

Övrig information

Anställningen/Studierna påbörjas 2 september 2024.

Mer information om Pedagogiska institutionen och anställningsvillkor lämnas av 
prefekt Jörgen From, 090-786 6510, jorgen.from@umu.se

Närmare upplysningar om forskarutbildningen i Pedagogik lämnas av studierektor för forskarutbildningen, Peter Bergström, 090-786 53 81, peter.bergstrom@umu.se.

Närmare upplysningar om doktorandanställningen och projektet lämnas av Projektledare, Oscar Rantatalo, 090-786 65 64, oscar.rantatalo@umu.se

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-02
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-201-24
Kontakt
 • Jörgen From, prefekt, jorgen.from@umu.se
 • Peter Bergström, studierektor FU, peter.bergstrom@umu.se
 • Oscar Rantatalo, projektledare, oscar.rantatalo@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2024-02-09
Sista ansökningsdag 2024-03-29

Tillbaka till lediga jobb