Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Vi söker dig som vill fördjupa dig i ämnesdidaktiska frågor inom naturvetenskap eller teknik/ingenjörsutbildning genom att gå en forskarutbildning. Sista ansökningsdag är den 29 mars 2024.

I samarbete med Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området vid Umeå universitet söker vi en doktorand i ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap eller teknik/ingenjörsutbildning. Anställningen är placerad vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) som bedriver forskning och utvecklingsarbete inom utbildningsvetenskap samt utbildning inom i första hand lärarutbildningarna. Den ämneskompetens som institutionens medarbetare framför allt besitter finns inom naturvetenskapsdidaktik, teknikdidaktik/ingenjörsutbildningsvetenskap, matematikdidaktik och bedömning för lärande.

Läs mer om forskarutbildning vid NMD här.

Inriktning
Som doktorand kommer du att ingå i forskningsmiljön Umeå Science Education Research (UmSER). Forskningen inom UmSER syftar till att öka kunskaperna om vilken betydelse undervisningsformer, ämnesinnehåll, kontext, genus och identitet samt känslor och motivation har för lärande. Forskningen gäller elever, studenter och lärare och innefattar allt från förskola till universitet. Mer utförliga beskrivningar av UmSER:s forskningsområden finns på UmSER:s hemsida.

Den sökande uppmanas att beskriva sina forskningsintressen, dvs. vad du vill undersöka och ta reda på i din forskning som doktorand (Ansökan punkt 1). Forskningsintressen ska vara inom eller i anslutning till något eller några befintliga forskningsområden inom UmSER. För sökande med forskningsintressen som inte ligger direkt inom dessa forskningsområden behöver beskrivningen förklara eller föreslå hur intresset kan kopplas till befintligt forskningsområde.

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande kvalifikationer.

Doktorander kan bli antagna till forskarstudier i naturvetenskapernas/teknikens didaktik via två olika studieplaner: pedagogiskt arbete eller ämnesdidaktik, båda med inriktning mot naturvetenskap eller teknik. Information finns i de allmänna studieplanerna. Förutom grundläggande behörighet krävs en särskild behörighet som skiljer sig åt för de båda forskarutbildningsämnena.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas i forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete med inriktning mot naturvetenskap eller teknik krävs, förutom grundläggande behörighet, att den sökande har lärar- eller förskollärarexamen samt minst ett års pedagogisk yrkesverksamhet. Examen skall omfatta ett examensarbete.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas i forskarutbildningsämnet ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap eller teknik krävs, förutom grundläggande behörighet, att den sökande har minst 90 högskolepoäng sammanlagt i inriktningens ämne och ämnesdidaktik. Examen skall omfatta ett examensarbete.

För att bli antagen krävs vidare att den sökande kan kommunicera väl på engelska, såväl muntligt som skriftligt, samt sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Anställningsvillkor
Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen högst ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Därutöver kan anställningstiden förlängas om det finns särskilda skäl, såsom föräldraledighet eller sjukskrivning.

Du som antas som doktorand deltar i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området vid Umeå universitet som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid institutionen. Studierna påbörjas 2 september 2024. Arbetsplats är Umeå universitet. Forskarutbildningen är en campusförlagd utbildning och kan inte läsas på distans. Doktoranden förväntas delta aktivt i institutionens forskningsmiljö. Löneplacering sker enligt lokalt avtal om lönesättning för doktorander.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning som doktorand inte överklagas.

Ansökan
Ansökan ska innehålla flera olika dokument som specificeras i e-rekryteringssystemet Varbi. Söker du flera anställningar med olika diarienummer, måste du skicka en komplett ansökan per anställning.

Övrig information
Mer information om forskarutbildningen lämnas av Tomas Bergqvist, tomas.bergqvist@umu.se, telefon 090-786 65 19.

Mer information om verksamheten i naturvetenskapernas och teknikens didaktik lämnas av Christina Ottander, christina.ottander@umu.se, telefon 090-786 71 24 eller Mikael Winberg, mikael.winberg@umu.se, telefon 090-786 69 73.

Välkommen med din ansökan senast 2024-03-29.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-02 eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön enligt fastställd lönetrappa för doktorandbefattningar.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-161-24
Kontakt
  • Tomas Bergqvist, tomas.bergqvist@umu.se, +46907866519
  • Christina Ottander, christina.ottander@umu.se, +46907867124
  • Mikael Winberg, mikael.winberg@umu.se, +46907866973
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2024-01-30
Sista ansökningsdag 2024-03-29

Tillbaka till lediga jobb