Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Designhögskolan som arbetsplats kännetecknas av inkludering, nyfikenhet, kreativitet och samarbete. Ett flöde av internationella studenter och personal skapar en unik atmosfär som definieras av samhörighet och ett gemensamt syfte. Designhögskolans organisation karakteriseras av demokratiska processer och ett transparent ledarskap. Här uppmuntras studenter och personal att utmana gränserna i frågor kring hållbarhet och mångfald. På Designhögskolan handlar design inte bara om att lösa problem, det handlar också om att utmana status quo och öppna upp nya perspektiv. Tillsammans vill vi vara med och skapa en bättre morgondag.  

Vi söker nu en doktorand i industridesign, med fokus på hållbarhet och gräsrotsgemenskaper, för en tidsbegränsad heltidsanställning på 4 år för forskarutbildning. Tjänsten kan innefatta undervisning eller annat institutionsarbete upp till 20%, vilket då förlänger anställningen till som mest 5 år. 
 
Om anställningen 
Inom fokusområdet “hållbarhet och gräsrotsgemenskaper” finns ett antal framväxande och angelägna frågor för industridesign. I och med samhällets pågående digitalisering förändrar nätverkade och datorbaserade teknologier hur saker tillverkas och delas, och blir till och med till nya infrastrukturer för design. Förändringar i produktions- och konsumtionsmönster tyder på att människor tar sig an utveckling i design och teknologi på nya sätt, från distribuerad tillverkning till person-till-person-produktion. Detta omfattar även plattformskooperativ och experiment med postkapitalistisk organisering. I den här typen av industriella omvandlingar finns potential att utforska hur inkluderande, “rättvisa” och miljömässigt hållbara praktiker och livshållningar kan se ut; praktiker som tar fasta på att människan är inbäddad i livsvävar. Detta erbjuder möjligheter att ta sig an forskning inriktad på görandepraktiker och designexperiment inriktade mot hållbar omställning och fantasirika, hoppfulla och mångfaldiga designframtider.   
 
Doktoranden kommer att handledas av professor Cindy Kohtala och en biträdande handledare som utses senare.   
 
Doktoranden blir del av en livaktig utbildningsmiljö som utmärks av en kombination av samarbetsbaserad och individuell forskning studier, med ett handledarteam som stöttar doktoranden genom hela forskarutbildningen. 
 
Möjliga forskningsinriktningar inom detta fokusområde innefattar (men är inte nödvändigtvis begränsade till) att observera, utforska och experimenera med:  

 • 'Critical making' av föremål och/eller samskapande designprocesser som undersöker olika dimensioner av hållbarhet, etik, värderingar, teknologi, politik, makt och deltagande.  
 • Öppen design i fab lab- och makerkultursammanhang som rör sig mot hållbarhet, experiment med workshops i delade teknologier (fab lab, makermiljöer etc.), inklusive digitala plattformar, dweb (distribuerad web) och utveckling av verktyg för gemenskaper. 
 • Medborgardeltagande i lokala hållbarhetsfrågor, i samarbeten med intressenter som inkluderar publika och privata aktörer och/eller gräsrötter I person-till-person-, egenorganiserade, sätt.   
 • Hur design och produktion lokaliseras i distribuerad tillverkning, batchproduktion, och cirkulära materialflöden.  
 • Undersökningar av historier kring design och 'making’, deltagande, lokal produktion.  

Med denna anställning strävar vi även efter att stärka den kritiska dimensionen i utbildning på kandidat- och masternivå, då en del av den här anställningen kan innefatta deltagande i undervisning på våra program och kurser vid Designhögskolan. Vi anser att kritiska och inkluderande perspektiv är nödvändiga delar i utvecklingen av den begreppsliga grunden och framtida praktiker inom industridesign.  
 
Kvalifikationer 
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har avlagt examen på avancerad nivå eller fullgjort kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller har motsvarande utländsk utbildning eller motsvarande kvalifikationer. 
 
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i industridesign krävs att den sökande har fullgjort minst 90 högskolepoäng inom designområdet, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Sökande från Sverige eller utomlands som har förvärvat motsvarande kompetenser är också behöriga. 
 
Vi söker någon som anser att de behöver vara i dialog med omvärlden för att göra en betydelsefull skillnad; som har förmågan att interagera med samhället för att öka synlighet av och förståelse för forskning in industridesign, och som har en mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.     
  
Doktoranden vi söker är en skarp iakttagare av framväxande designfrågor och –praktiker, och en kreativ tänkare som kan föreställa sig och materialisera – genom kritiskt tänkande och i samarbete med andra – vad som skulle kunna bli. Dokumenterad erfarenhet av hållbarhetsteman relevanta för design och utmärkta färdigheter inom kommunikation är ett krav. 

Anställningsvillkor  
Anställningen som doktorand är en fyraårig heltidsanställning. I anställningen kan det ingå undervisning eller annat institutionsarbete upp till 20%, vilket förlänger anställningens totala varaktighet till som mest fem år. Anställningstiden kan förlängas om det finns särskilda skäl, till exempel föräldraledighet eller sjukfrånvaro. Till att börja med gäller anställningen i ett år, varefter den förnyas med högst två år i taget, förutsatt att doktoranden följer sin individuella studieplan. 
 
Lönenivå och löneökningar kommer att ske enligt en fastställd lönetrappa för doktorander vid Umeå universitet. Doktoranden kommer att vara inskriven i forskarutbildningen och anställd vid Designhögskolan vid Umeå universitet. 
 
Forskarutbildningen genomförs på plats, vilket förutsätter att doktoranden är bosatt i Umeå. Doktoranden förväntas också delta och aktivt bidra till forskningsmiljön vid Designhögskolan vid Umeå universitet. 

Beräknat startdatum är i början av höstterminen 2023 (augusti/september).  

Övrig information  
Upplysningar om anställningens innehåll och inriktning lämnas av professor Cindy Kohtala: 090-786 75 71, cindy.kohtala@umu.se.  

Upplysningar om forskarutbildning vid Designhögskolan lämnas av studierektor för forskarutbildningen Maria Göransdotter: 090-786 70 36, maria.goransdotter@umu.se 
 
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Demian Horst: 090-786 97 82, demian.horst@umu.se 
 
Ansökan  
Din ansökan måste innehålla följande dokument:  

 • Ett personligt brev som beskriver skälen för att du söker tjänsten och beskriver din erfarenhet av, kompetens inom och förhållningssätt till hållbarhet (du kan hänvisa till information i övrigt ansökningsmaterial). 
 • CV/meritförteckning. 
 • En forskningsskiss som beskriver vilka frågor du skulle vara intresserad av att undersöka inom ramen för forskarutbildningen och hur du skulle gå tillväga för att ta dig an dessa (3 till 5 sidor). 
 • Certifierat examensbevis och studieutdrag som dokumenterar tidigare utbildning. 
 • En designportfölj 
 • Namn och kontaktuppgifter (telefon och e-post) till två kvalificerade personer som är villiga att agera som referens för din räkning. 
 • Ett urval av skriftliga arbeten, t.ex. masteruppsats, akademiska publikationer, professionellt eller populärvetenskapligt skrivande. 
 • Eventuellt annan information av betydelse, t.ex. konstnärligt arbete, patent, professionellt medieinnehåll.

Observera att ofullständiga ansökningar inte kommer att behandlas och enligt högskoleförordningen (12 kap. 2 §) så kan beslut om anställning som doktorand inte överklagas. 

Välkommen med din ansökan som du skickar in elektroniskt via Umeå universitets e-rekryteringssystem. Sista ansökningsdag är 2023-04-15.  

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-330-23
Kontakt
 • Demian Horst, 090-7869782
 • Maria Göransdotter, 090-7867036
 • Cindy Kohtala, 090-7867571
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-02-21
Sista ansökningsdag 2023-04-15

Tillbaka till lediga jobb