Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet, utlyser två postdoktoranställningar (3 år) med inriktning mot växternas och mikrobernas kol- och kvävecykel i tundran, samt hur de varierar beroende på årstider, klimat, vegetationstyper och mikrobiella samhällen. Anställningarna är placerade vid Climate Impacts Research Centre i Abisko. Startdatum 1 juli eller enligt överenskommelse. Ansökan ska vara inlämnad senast 27 maj 2022.

Projektbeskrivning
Postdoktoranställningarna är en del av ett större tvärvetenskapligt projekt (https://kaw.wallenberg.org/en/research/winter-studies-arctic-yield-new-insights-greenhouse-gasemissions) som syftar till att förstå och kvantifiera hur processer under den arktiska vintern påverkar återkopplingen av kol från den arktiska tundran till det globala klimatet under hela året. Arktiska ekosystem lagrar stora mängder organiskt kol i växter och mark. Upptag av kol hos arktiska växter är starkt begränsade av deras tillgång på näringsämnen, speciellt kväve, på grund av konkurrensen från mikrober. Helårsbalansen av kol och kväve beror därför på systemets säsongsmässighet och synkronisering. Effekterna av klimatförändringarna i Arktis är störst under höst, vinter och vår, och kan därför minska synkronin mellan olika processer, och därigenom orsaka ökade förluster av kol och kväve och därmed ge positiva återkopplingar på klimatet. Det här tvärvetenskapliga projektet kommer att förbättra vår grundläggande kunskap om synkronier mellan aktiviteten hos växter och mikrober under den kalla säsongen. Projektet kommer vidare att identifiera miljö-och klimatfaktorer och egenskaper hos ekosystemen som kan användas för att skala upp och förutsäga effekten av asynkronier på helårsbalansen av kol och kväve i tundran.

Arbetsuppgifter
Vi utlyser nu två postdoktoranställningar inom det ovan beskrivna projektet. Innehavarna av anställningarna kommer att undersöka helårssynkronin mellan växternas och mikrobernas kol- och kvävecykel i arktiska terrestra ekosystem, samt hur denna varierar beroende på klimat, vegetationstyper och mikrobiella samhällen.

Projektet är finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2021–2026 och är ett samarbete mellan växtekologer vid Umeå universitet och svamp- och mikrobiella ekologer vid SLU, Uppsala. Projektet kommer att använda tekniker från växtekologi, molekylär markbiologi, biogeokemi (inklusive isotopbaserade metoder), samt drönare och satellitbilder. Projektet kommer att bestå av en forskargrupp på ca elva seniora forskare och postdoktorer, fyra doktorander och två forskningsingenjörer. Det mesta av det experimentella arbetet kommer att ske i fjällekosystem nära Climate Impacts Research Centre och Abisko naturvetenskapliga station i norra Sverige.

Kvalifikationer
För att anställas med stöd av postdoktoravtalet krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma ifråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/ uppdrag. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

Vi söker två personer med intresse för kol- och kväveomsättning i arktiska terrestra ekosystem. Doktorsexamen ska vara i ekologi, biogeokemi, naturgeografi eller liknande ämnen. Ytterligare krav är god kunskap om tekniker som används för att studera kol- eller kväveomsättning i ekosystem samt dokumenterad erfarenhet av fältarbete i ekologi. Framgångsrika kandidater ska även ha dokumenterat god förmåga att vetenskapligt kommunicera på engelska, vara kreativa, initiativrika, självständiga, ha goda sociala färdigheter och god förmåga att samarbeta.

Meriterande är kunskap kring arktiska terrestra ekosystem, terrester biogeokemi, erfarenhet av stabila isotoper och statistik, erfarenhet av utomhusaktiviteter i ett arktiskt vinterklimat, samt körkort för personbil. Urvalet kommer att baseras på ansökningar, referenser och intervjuer.

Så här ansöker du
Du ansöker via vårt rekryteringssystem senast den 27 maj 2022. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:

  1. Kortfattad beskrivning (max. 2 sidor) av varför du är intresserad av och lämpad för anställningen
  2. Curriculum vitae (CV) inklusive publikationslista
  3. En kort beskrivning av dina forskningsidéer och planer relaterade till detta projekt (max. 2 sidor)
  4. Styrkt kopia av doktorsexamensbevis eller dokumentation som styrker när doktorsexamen förväntas erhållas
  5. Styrkta kopior av andra examensbevis, akademiska kursintyg och/eller betyg
  6. Kopia på doktorsavhandling och relevanta publikationer (max. 5)
  7. Namn och kontaktinformation till tre referenspersoner

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF. 

Kontakt
För mer information, kontakta Ellen Dorrepaal, ellen.dorrepaal@umu.se eller Johan Olofsson, johan.olofsson@umu.se

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (https://www.umu.se/emg) bedriver forskning och forskarutbildning i ekologi, miljövetenskap och fysisk geografi. Institutionen har ca 160 anställda, varav ca 20 är postdoktorer.

Climate Impacts Research Centre (CIRC) ingår i institutionen och bedriver forskning kring hur klimat- och miljöförändringar påverkar ekosystemen i norr. CIRC är stationerad året runt i Abisko, Kiruna kommun. För mer information, se www.arcticcirc.net och https://www.umu.se/en/department-of-ecology-and-environmental-science/research/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-07-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Abisko
Län Norrbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-811-22
Kontakt
  • Ellen Dorrepaal, 090-7865321
  • Johan Olofsson, 090-7867704
Publicerat 2022-05-05
Sista ansökningsdag 2022-05-27

Tillbaka till lediga jobb