Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet gemensamt

Välkommen att söka om du vill bli en av våra nya biträdande universitetslektorer! I en fakultetsgemensam satsning vill vi ge juniora forskare möjlighet att under sex år utveckla en långsiktig forskningsverksamhet samt meritera sig för befordran till universitetslektor. Välkommen med din ansökan!

Arbetsbeskrivning

Den person vi söker ska bedriva forskning samt bidra till den fortsatta utvecklingen av forskningsmiljön inom sitt forskningsområde. I arbetsuppgifterna ingår pedagogisk meritering som omfattar undervisning på grundnivå och avancerad nivå samt handledning av doktorander och postdoktorer. Innehavaren förväntas aktivt söka externa medel för sin forskningsverksamhet.

Anställningen är tidsbegränsad till sex år och utgörs av 75 % egen forskning och 25 % pedagogisk eller annan meritering. Befattningen är en meriteringsanställning som gör det möjligt att utveckla och etablera en långsiktig forskningsverksamhet och en biträdande universitetslektor har rätt att, efter begäran, prövas för befordran till universitetslektor.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter, 4 kap 4a § högskoleförordningen

Doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens ska vara avlagd inom ett för fakulteten relevant ämnesområde.

Goda kunskaper i engelska krävs, i såväl tal som skrift.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställningen av en biträdande universitetslektor ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Därutöver ska beaktas graden av pedagogisk skicklighet samt administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle

Vetenskaplig skicklighet ska avse ämnesområdena naturvetenskap, teknik, design, arkitektur eller utbildningsvetenskap inom naturvetenskap och matematik.

Graden av vetenskaplig skicklighet ska främst bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publicerats i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter och konferensproceedings som tillämpar kollegial granskning (peer review). Särskilt vikt ska läggas på kvaliteten i de publikationer där den sökande varit huvudförfattare.

Därefter ska beskrivningen av den forskning som avses bedrivas inom anställningen ska tillmätas stor betydelse vid urvalet bland de sökande. Sökande med en forskningsplan som anknyter till och/eller kompletterar institutionens forskningsverksamhet prioriteras.

Internationell forskningserfarenhet och en postdoktorsvistelse vid annat lärosäte än det som sökande har disputerat vid är mycket meriterande.

Dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla forskningsfinansiering, särskilt från stora och välrenommerade forskningsfinansiärer, är meriterande.

Dokumenterad förmåga att på ett självständigt och flexibelt sätt kunna verka, kommunicera och samarbeta inom och utanför akademien är meriterande

Därutöver kommer förmågan att självständigt organisera, leda och driva projekt att beaktas.

Pedagogisk skicklighet

Kriterier vid bedömning är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Sökande som vid anställningstillfället inte talar svenska förväntas lära sig grundläggande svenska inom tre år från anställningstillfället.                                                 

Övriga bedömningsgrunder

En allmän bedömningsgrund är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Kriterier vid bedömning av administrativ skicklighet är:

 • erfarenheter av handledning (studenter, forskarstuderande, postdoktorer)
 • deltagande i arbetsgrupper eller kommittéer (institutions-, fakultets- eller universitetsnivå)
 • erfarenheter av samverkan utanför akademien Erfarenheter av att organisera forsknings- och utbildningsverksamhet

Avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna

Vid urval av sökande till befattningen ska graden av vetenskaplig skicklighet vara avgörande. Därutöver ska beaktas graden av pedagogisk skicklighet samt administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Viktig information

För att främst komma ifråga för denna anställning ska du ha avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigast 2017-02-15. Vi utgår från det datum då du har uppfyllt alla krav för examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling. För dig med svensk doktorsexamen gäller det examensdatum (datum för avslutade studier) som finns registrerat i Ladok. Om du vill åberopa avräkningsbar tid ska skäl, datum och omfattning tydligt specificeras i ansökan. Sökande med äldre examen kommer endast att beaktas om det inte finns tillräckligt många behöriga sökande inom femårsperioden.

Vi förväntar oss många sökande. Det är därför av största vikt att ansökan följer anvisningar och är komplett. Ansökan ska vara inskickad senast 23.59 svensk tid (CET) den 15 februari, 2022, för att beaktas.

Ansökan

Vänligen följ instruktionerna noggrant. Ansökningshandlingar ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska:

 • Personligt brev. Ange här vid vilken institution som du helst ser att anställningen förläggs vid och motivera ditt val.
 • Ansökningsformulär (länk)
 • Kopior av relevanta examensbevis
 • Kopior av särskilt åberopade vetenskapliga arbeten
 • Kopior av särskilt åberopade pedagogiska arbeten

Läs mer om vår fakultet här. 

Läs om forskning som bedrivs vid våra institutioner här.

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2022-02-15. 

Prövning för befordran till universitetslektor

En biträdande universitetslektor ska, efter ansökan, befordras till universitetslektor om han eller hon har behörighet för en anställning som universitetslektor och vid en prövning bedöms uppfylla kraven för en sådan anställning, enligt de bedömningsgrunder som ska tillämpas vid befordran till universitetslektor. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor.

Ansökan om prövning för befordran ska vara inlämnad sex månader innan den tidsbegränsade anställningen upphör. Om en biträdande universitetslektor efter prövning inte befordras avslutas den tidsbegränsade anställningen.

Fastställda kriterier för befordran finns i anställningsprofilen som är beslutad av dekan vid Teknisk naturvetenskaplig fakultet den 20 december 2021 (pdf).

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss. Vi erbjuder dig ett flertal personalförmåner som främjar en bra balans mellan arbetsliv och privatliv samt goda utvecklingsmöjligheter, läs mer om förmåner här.  

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1879-21
Kontakt
 • Richard Bindler, professor, richard.bindler@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, +4690-7865365
 • SEKO, +4690-7865296
 • ST, +4690-7865431
Publicerat 2021-12-20
Sista ansökningsdag 2022-02-15

Tillbaka till lediga jobb