Umeå universitet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Medicinska fakulteten och Teknisk-naturvetenskaplig fakultet utlyser tillsammans med SciLifeLab och i samarbete med Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) anställning som biträdande universitetslektor. Anställningen innebär en unik möjlighet till etablering som forskare inom datadriven livsvetenskap och ett stort resurspaket ingår i anställningen.

Projektbeskrivning DDLS Fellows-programmet
SciLifeLab och Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS) är ett 12-årigt initiativ finansierat med sammanlagt 3,1 miljarder kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Syftet med programmet är att rekrytera och utbilda nästa generations forskare inom datadriven livsvetenskap och skapa globalt ledande kompetenser inom beräknings- och datavetenskap för life science i Sverige.

Till programmet kommer 39 framstående juniora gruppledare rekryteras som DDLS Fellows, över 210 postdoktorer kommer anställas och en forskarskola inrättas för 260 doktorander inom både akademin och industrin. Programmet koordineras av SciLifeLab, en nationell forskningsinfrastruktur och ett nav för tvärvetenskaplig livsvetenskap. Alla DDLS Fellows kommer att rekryteras till något av 11 deltagande värduniversiteten/-organisationerna, och på så sätt kopplas både till starka lokala forskningsmiljöer och det nationella DDLS-programmet. DDLS-programmet främjar tvärvetenskapligt samarbete och interaktion med industri, hälso- och sjukvård och andra nationella och internationella partner, såsom WASP, i syfte att överbrygga livsvetenskap och datavetenskap.

DDLS-programmet kommer att fokusera på fyra strategiska områden för datadriven forskning: cell- och molekylärbiologi, evolution och biologisk mångfald, precisionsmedicin och diagnostik, epidemiologi och infektionsbiologi. Vi söker nu de 20 juniora gruppledarna som vill ansluta till oss som våra första DDLS Fellows.

Varje DDLS Fellow får ett rekryteringspaket på 17 MSEK, som är tänkt att täcka 5 år av hans/hennes egen lön, två doktorander och två postdok-tjänster samt löpande kostnader. Fellows-tjänsterna är tidsbegränsade med möjlighet till befordran vid respektive värduniversitet/-organisation.

Livsvetenskapens framtid är datadriven. Kommer du att leda den förändringen hos oss? Ansök nu!

Ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter
Datadriven epidemiologi och infektionsbiologi
Ämnesområdet avser forskning som använder stora datamängder från experiment, klinisk verksamhet, eller patogenövervakning på innovativa sätt för att förändra vår förståelse av patogener, deras interaktioner med värdar och miljön, och hur de överförs i populationer. Det prioriterade området omfattar beräkningsanalys eller prediktiv modellering av patogen-värdsystem där flerdimensionella experimentella data är tillgängliga på genomnivå, liksom användning av genetiska, kliniska och folkhälsodata på populationsnivå från patogenstudier och biobanker.

Till Umeå universitet söker vi en DDLS Fellow inom Datadriven epidemiologi och infektionsbiologi:

(1) som avser att tillämpa innovativa beräkningsmetoder på biomolekylära datamängder från genom, transkriptom, metabolom eller strukturbiologiska experiment, på sätt som förändrar vår förståelse av patogena mikroorganismer, deras interaktion med värdorganismer och miljö, eller som kan leda till upptäckter av nya antimikrobiella eller antivirala strategier.

eller

(2) som avser utvidga gränserna för analys av omfattande biobanksdata och kliniska data, till exempel för att förstå människans mottaglighet för infektion, infektioners svårighetsgrad, sjukdomskomplikationer, långsiktig prognos eller vaccinationseffekter.

Syftet med anställningen som biträdande universitetslektor är att du ska ges goda möjligheter att bedriva framgångsrik forskning inom ovan beskrivna område, ges möjlighet att utveckla din självständighet som forskare och forskningsledare, samt meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt inom datadriven epidemiologi och infektionsbiologi för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. Anställningen är i huvudsak, till minst 80 procent, inriktad mot vetenskaplig meritering, resterande tid ska främst vara inriktad mot pedagogisk meritering. Administrativa uppgifter kan ingå.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är du som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter, 4 kap 4a § högskoleförordningen.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrund vid denna anställning beaktas i första hand vetenskaplig skicklighet. Därutöver beaktas pedagogisk skicklighet och administrativ skicklighet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Beskrivning av bedömningsgrunder
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid originalitet, självständighet och potential att utveckla en egen framgångsrik forskningslinje inom datadriven epidemiologi och infektionsbiologi. Genomförd postdoktoral forskning utanför det universitet där den sökande avlagt sin doktorsexamen är starkt meriterande.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m. 

För denna anställning är särskilt meriterande med erfarenhet av forskning inom datadriven livsvetenskap, särskilt med inriktning mot epidemiologi och infektionsbiologi, och den sökande förväntas ha en vetenskaplig profil som passar in i syftet med anställningen.

Mer om anställningen
Anställningen kommer organisatoriskt att tillhöra institution vid Medicinska fakulteten eller Teknisk naturvetenskaplig fakultet. Institutionsplacering sker i samråd med dig utifrån vart din forskning passar bäst in; ange gärna önskemål om institutionsplacering i din ansökan.
Länk till hemsida med information om potentiella värdinstitutioner samt om WCMM och tillgängliga infrastrukturer. https://www.umu.se/wallenberg-centrum-for-molekylar-medicin/ddls-infektion/

Anställningen är en visstidsanställning enligt 4 kap 12a högskoleförordningen i 5 år på heltid med rätt att bli prövad för en befordran till universitetslektor. Befordringskriterier fastställs senast i samband med anställning. Ansökan om prövning för befordran ska vara inlämnad sex månader innan den tidsbegränsade anställningen upphör. Om en biträdande universitetslektor efter prövning inte befordras avslutas den tidsbegränsade anställningen.

En pedagogisk och en vetenskaplig utvecklingsplan kommer att upprättas i samband med anställning och en pedagogisk och två vetenskapliga mentorer kommer utses som stöd i genomförandet av planerna.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2021-09-05. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-942-21
Kontakt
  • Research coordinator, WCMM Mikael Stiernstedt, mikael.stiernstedt@umu.se
  • Research field contact, Professor Oliver Billker, oliver.billker@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2021-06-14
Sista ansökningsdag 2021-09-05

Tillbaka till lediga jobb