Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Projektbeskrivning

Institutionen för medicinsk kemi och biofysik söker en postdoktor i 2 år för studier av Mediatorkomplexets komposition i Arabidopsis thaliana vid svar på olika typer av stress. Forskargruppen är en del av Kemiskt Biologiskt Centrum (www.kbc.umu.se) och är affilierad till Umeå Plant Science Centre (www.upsc.se); två stimulerande forskningsmiljöer vid Umeå universitet. Vi söker en motiverad kandidat som ska forska inom projektet "Evolutionärt konserverade mekanismer för stress som konvergerar på Mediator och kromatinstruktur" finansierat av Stiftelsen för Strategisk forskning.

Mediatorn är ett evolutionärt bevarat multiprotein komplex som är essentiellt för transkriptionell reglering och har en viktig roll vid växters acklimatisering till stress. Mediatorn integrerar externa signaler från olika receptorer och signaltransduktionsvägar, genom att överföra signaler från promotorbundna transkriptionsfaktorer till RNA-polymeras II (Pol II), vilket leder till ett balanserat transkriptionellt stress-svar. Mediatorn är även involverad i strukturella förändringar av kromatinstruktur. Flera aspekter av Mediatorns funktion är fortfarande okända, särskilt frågor om hur specifika Mediatorsubenheter integrerar olika signalvägar och hur de överför dessa signaler till Pol II för att reglera uttrycket av specifika målgener. För att förstå Mediatorns regleringsmekanismer samt definiera växters stressrespons på flera organisationsnivåer kommer vi att konstruera en helhetsmodell av växters stressrespons för att generera en dynamisk och övergripande modell av de komplexa signalnätverk som styr växters stressrespons.

Postdoktorprojektet är del av ett större tvärvetenskapligt projekt, "Evolutionärt konserverade mekanismer för stress som konvergerar på Mediator och kromatinstruktur” och avser studier av strukturella och molekylära mekanismer för den transkriptionella koaktivatorn Mediator för att erhålla ökad kunskap om hur transkriptionell reglering i respons till olika typer av stress kontrolleras via Mediatorkomplexet i jäst, S.cerevisiae. Projektet ger möjlighet till en utmanande postdoktorsutbildning där du kommer att lösa problem genom att använda metoder från biologi och fysik, utnyttja avancerade tekniska plattformar i miljön och genom att forska tillsammans med andra forskare och studenter i en dynamisk och multidisciplinär miljö.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består bland annat av:

·       molekylärbiologiska och biokemiska tekniker som kloning, uttryck och rening av proteiner från S.cerevisiae,

·       analys av hur Mediatorkomplexet i S.cerevisiae binder till kromatin i ett globalt perspektiv och hur denna bindning förändras efter stress,

·       identifiering av andra proteiner och proteinkomplex som Mediatorkomplexet interagerar med i kromatin.

Kvalifikationer

Den sökande har doktorsexamen i biokemi eller motsvarande. Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare.

Praktisk erfarenhet av proteinrening och olika typer av globala metoder för att studera genuttryck och interaktion av proteiner med kromatin, till exempel RNAseq och ChIP-seq, både vad gäller de laborativa momenten samt bioinformatisk analys är ett krav. Sökande ska även ha tidigare erfarenhet av arbete med S.cerevisiae som modellorganism. Erfarenhet av arbete med transkription och transkriptionsfaktorer är ett krav. Tidigare erfarenhet av kloning, expression och rening av rekombinanta proteiner i E. coli är meriterande. En god förmåga att arbeta både självständigt såväl som i en internationell grupp krävs, liksom utmärkt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

·        ett brev som beskriver din vetenskapliga bakgrund (max en A4-sida),

·        ett CV med fullständig publikationslista,

·        kopior av relevant examensbevis,

·        namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Ansökan ska vara inkommen via vårt e-rekryteringssystem Varbi senast 2021-06-27. Vi välkomnar din ansökan!

Villkor

Anställningen är på heltid samt tidsbegränsad på 24 månader. Tillträde 2021-10-01 eller efter överenskommelse.

Information

För ytterligare information om detta projekt, vänligen kontakta Stefan Björklund på stefan.bjorklund@umu.se

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-835-21
Kontakt
  • Stefan Björklund, +4670-216 28 90
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-05-20
Sista ansökningsdag 2021-06-27

Tillbaka till lediga jobb