Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Institutionen för datavetenskap (http://www.cs.umu.se) söker en universitetslektor i datavetenskap med inriktning mot teknisk-vetenskapliga beräkningar. Tillträdesdatum 2021-06-01 eller enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning och arbetsuppgifter

Under den första treårsperioden bedöms 50 – 75% av arbetstiden omfatta undervisning på kurser på grundnivå i datavetenskap.

Framförallt ingår ansvar för kurser inom området teknisk-vetenskapliga beräkningar. Undervisning utanför detta område kommer också att ingå, exempelvis kan kurser i programmeringsmetodik, datastrukturer och algoritmer, artificiell intelligens, datorarkitektur, datakommunikation eller programvaruteknik bli aktuella. Undervisning på avancerad nivå inklusive handledning av examensarbeten kan förekomma.

Arbetsuppgifterna omfattar också viss forskning i datavetenskap, företrädesvis med inriktning av relevans för området teknisk-vetenskapliga beräkningar.

Arbetsuppgifternas innehåll kan, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning, förändras över tid beroende på behov och tillgängliga resurser.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Som bedömningsgrunder skall gälla vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet, där vetenskaplig skicklighet tillmäts något större vikt. Därutöver skall gälla graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan, och graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle

Vetenskaplig skicklighet ska avse ämnesområdet datavetenskap, företrädesvis med inriktning mot teknisk-vetenskapliga beräkningar.

Graden av vetenskaplig skicklighet ska främst bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publicerats i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter och vid vetenskapliga konferenser som tillämpar kollegial granskning (peer-reviewförfarande). Forskningens aktualitet, kvalitet, produktivitet och originalitet ska bedömas.  Den vetenskapliga skickligheten ska även bedömas utifrån den forskningsplan som den sökande bilägger sin ansökan. Dokumenterad förmåga att utveckla och leda forskningsprojekt är en merit. Internationell forskningserfarenhet är en merit.

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömningen är:

 • dokumenterad förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning, samt förmåga att handleda och examinera på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenhet av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • att uppvisa ett reflekterande förhållningssätt kring studenters lärande och den egna lärarrollen
 • att ha förmåga att etablera en god kommunikation med och motivera studenter, liksom att sprida intresse för området

Pedagogisk skicklighet kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Pedagogisk skicklighet skall avse ämnesområdet datavetenskap, med tyngdpunkt på de områden som ingår i utbildning på grundnivå, som programmeringsmetodik, datastrukturer och algoritmer, människa-datorinteraktion, teknisk-vetenskapliga beräkningar, artificiell intelligens, datorarkitektur, datakommunikation och programvaruteknik.

Erfarenhet av undervisning inom området teknisk-vetenskapliga beräkningar är ett krav. Förmåga att undervisa inom ytterligare minst ett av de ovan uppräknade områdena är ett krav. Erfarenhet av undervisning inom övriga uppräknade områden är meriterande.

Förmåga att undervisa på svenska och dokumenterad erfarenhet av undervisning på avancerad nivå inklusive handledning av examensarbeten är meriterande. Erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och ledarskap är meriterande.

Administrativ skicklighet och annan skicklighet av betydelse ska avse förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan, förmåga att skapa samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer, förmåga att samverka med andra forskargrupper, samt i övrigt samverka med det omgivande samhället. Dokumenterad förmåga att leda, organisera och utveckla undervisnings- eller forskningsverksamhet är meriterande. Erfarenhet av att medverka i eller leda mjukvaruprojekt är meriterande.

Behörighetskrav

Enligt högskoleförordningen 4 kap. 4§.

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ämnesområdet för doktorsexamen ska vara datavetenskap eller annat relaterat ämne med relevans för anställningen. Dokumenterad förmåga att undervisa i datavetenskap på grundnivå liksom att kunna undervisa på engelska är ett krav.

Ansökan

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

 1. Ett personligt brev, inklusive kontaktuppgifter
 2. Vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 3. Kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
 4. Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.6 i "Umu Application form")
 5. Certifikat eller dokument från utvärderingar från t.ex. prefekt, studierektor, kollegor, externa bedömare och studenter. 
 6. Valfritt: Utvärderingar av egen vetenskaplig forskning från Vetenskapsrådet eller motsvarande under de senaste fem åren. 
  CV/Umu Application form.
 7. Fyll i ansökningsformuläret (länk). Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla:
 • basinformation samt akademiska och professionella meriter
 • publikationslista
 • redogörelse för vetenskaplig/konstnärlig verksamhet
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet
 • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
 • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • en forskningsplan (maximalt 3 sidor)
 • referenser inklusive kontaktuppgifter

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet (pdf).

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2021-02-01. Tillträdesdag 2020-06-01 eller enligt överenskommelse.

Institutionen för datavetenskap strävar efter balans mellan könen och uppmuntrar därför ansökningar från kvinnor.

Information

Mer information kan erhållas från prefekt Erik Elmroth, elmroth@cs.umu.se, eller biträdande prefekt Lena Kallin Westin, kallin@cs.umu.se.

Institutionen för datavetenskap är en institution i stark tillväxt! Vi har nu mer än 140 anställda från ett tjugotal länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området, och erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Över 1500 studenter läser hos oss vilket motsvarar 460 heltidsstudenter. Institutionens forskning är internationellt väletablerad; den motiveras både av grundläggande frågor och behov inom olika tillämpningsområden, och omfattar både grundforskning, metodutveckling och programvaruutveckling. Se https://www.umu.se/institutionen-for-datavetenskap/forskning/forskargrupper/ för mer information om forskning vid institutionen.

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1581-20
Kontakt
 • Erik Elmroth, 090-786 69 86
 • Lena Kallin Westin, 090-786 68 33
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-12-14
Sista ansökningsdag 2021-02-01

Tillbaka till lediga jobb