Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Vi söker en doktorand i molekylärbiologi med intresse inom experimentell evolutionsbiologi till institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet. Positionen är tidsbegränsad till fyra år med start 1 mars 2021 eller enligt överenskommelse.

Doktoranden kommer ha möjlighet att delta i aktiviteter inom Institutionen för molekylärbiologi, Laboratoriet för Molekylär Infektion Medicine Sweden (MIMS), och Umeå centrum för mikrobiell forskning (UCMR), vilket möjliggör samverkan med forskare från olika forskningsområden och med bred expertis.

Bakgrund och beskrivning av arbetsuppgifter

Doktoranden ska i första hand ägna sig åt sin egen utbildning.

Doktorandens projekt kommer att använda experimentell evolution för att undersöka evolutionens förutsägbarhet på fenotypisk nivå och på nivåer med molekylära nätverk, gener och mutationer genom att använda en interdisciplinär metod. Ett unikt bakteriell modellsystem för experimentell evolution har utvecklats för att ta fram data om mål för mutationer, mutationshastighet och överlevnadsförmåga samt matematiska modeller av genotyp till fenotyp kartan.

Doktorandens projekt kommer att utvidga ramverket för evolutionära prognoser till flera stammar av humanpatogenen Pseudomonas aeruginosa för att utforska evolutionär förutsägbarhet, utveckla prognosmetoder samt att bestämma relevansen av experimentell evolution i förhållanden till naturliga populationer.

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. Dessutom krävs minst 30 hp inom huvudområdet kemi varav minst 7,5 hp biokemi, 45 hp inom huvudområdena biologi eller molekylärbiologi varav minst 7,5 hp i genetik och 22,5 hp i mikrobiologi, fysiologi, samt cell- och molekylärbiologi. Av de 60 hp som krävs på avancerad nivå ska minst 45 hp vara på avancerad nivå inom det cell- och molekylärbiologiska ämnesområdet, inkluderande ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Kompetenskrav

Sökanden ska ha dokumenterad erfarenhet av mikrobiologi och molekylärbiologi (design av primers, PCR, cloning) och genetiska manipulationer i Pseudomonas. Erfarenhet av flera olika bioinformatiska metoder för att förutsäga effekter av mutationer på proteiners struktur och funktion samt tidigare erfarenhet av experimentell evolution, flödescytometri och kompetitionsexperiment är meriterande.

Du bör vara mycket motiverad, ha mycket god kommunikationsförmåga med gruppledare och kollegor samt förmåga att samverka effektivt och arbeta produktivt i ett team såväl som förmåga att arbeta självständigt.

Du ska vara skicklig i både muntlig och skriftlig kommunikation på engelska. Kunskaper i engelska och förmågan att tillgodogöra sig utbildningen kommer att utvärderas av institutionens forskarutbildningsgrupp.

Bedömningsgrunder

Utvärderingen av förmågan och potentialen att prestera bra baseras främst på:

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för doktorandstudier inom forskningsområdet.

2. Förmågan att formulera och lösa vetenskapliga frågor.

3. Färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.

4. Övriga erfarenheter relevanta för forskarutbildningen, t ex yrkeserfarenhet.

God samarbetsförmåga, driv och förmåga att arbeta självständigt betraktas som positiva meriter.

Ett urval kommer att göras bland behöriga sökande baserat på dennes meriter och dennes bedömda potential att tillgodogöra sig studier på forskarnivå. Efter urvalsprocessen påbörjas processen för antagning till forskarutbildning. Ett beslut om antagning kommer att fattas först när en individuell studieplan har godkänts av institutionens forskningsutbildningskommitté.

Om anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid. Om deltidsundervisning (max 20 %) kan erbjudas förlängs anställningstiden.

Tillträde 1 mars 2021 eller enligt överenskommelse.

Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas

Ansökan

Du ansöker genom vårt rekryteringssystem senast 3 december 2020. Din ansökan ska innehålla följande dokument skrivna på engelska eller svenska:

• En CV med information om utbildning, en förteckning över tidigare och nuvarande anställningar, och en lista över publikationer.

• Styrkta kopior på examensbevis

• Ett följebrev som beskriver forskningserfarenhet och intressen, motivation för ansökan om doktorandtjänst

• Kontaktuppgifter för en till tre referenser.

Facklig information lämnas av SACO, + 46- (0) 90-786 53 65, SEKO, + 46- (0) 90-786 52 96 och ST, + 46- (0) 90-786 54 31.

För frågor om tjänsten kontakta Peter Lind; peter.lind@umu.se

Välkommen med din ansökan!

Mer om oss

Mer information om oss finner du på: www.molbiol.umu.se/english och www.ucmr.umu.se

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 mars 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1525-20
Kontakt
  • Peter Lind, peter.lind@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-11-06
Sista ansökningsdag 2020-12-03

Tillbaka till lediga jobb