Institutionen för integrativ medicinsk biologi, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Om anställningen
Vi utlyser en postdoktortjänst (100%) vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi. Den aktuella tjänsten utlyses för docent Maria Gustafssons forskargrupp. I denna grupp forskar vi kring äldre personers läkemedelsbehandling och klinisk farmaci. Forskningen som bedrivs utgör både läkemedelsepidemiologiska observationsstudier för att undersöka hur läkemedel används i denna grupp inklusive förekomst av läkemedelsrelaterade problem, och interventionsstudier inom klinisk farmaci för att undersöka hur läkemedelsbehandlingen hos äldre personer kan optimeras, hur risken för läkemedelsrelaterade återinläggningar kan minskas och livskvaliteten öka hos äldre personer.

Anställningen gäller för 2 år. Tillträde 1 februari 2021, eller enligt överenskommelse.


Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga färdigheter. Prioritet kommer att ges till sökande som har avlagt examen inom maximalt tre år före ansökningstidens utgång. En receptarie- eller apotekarexamen krävs för att vara behörig. Du som söker ska vara legitimerad receptarie eller apotekare. Utöver detta krävs en magisterexamen inom klinisk farmaci för att vara behörig. Du ska även ha goda färdigheter i vetenskaplig engelska, och har goda allmänna kommunikativa färdigheter, muntligen och i skrift i engelska. En del av arbetet med datainsamling i projektet kommer att vara att genomföra intervjuer med patienter kring deras läkemedelsanvändning samt genomgångar av patientjournaler. Av den anledningen är goda språkkunskaper i svenska nödvändigt. En mindre del av anställningen kommer att bestå av undervisning inom farmaciprogrammen. Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom farmaci är därför meriterande. Den sökande ska kunna arbeta både självständigt och som del i ett forskarlag. Stor vikt läggs vid den sökandes personliga lämplighet för det aktuella projektet.


Ansökan
Ansökan skall göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 7:e december.

Din ansökan ska innehålla:

1. Ett kort följebrev (ca en A4-sida) med beskrivning av den sökandes forskningserfarenhet, forskningsintresse och lämplighet för projektet.

2. Curriculum vitae som inkluderar examina, anställningar, publikationslista, samt namn och kontaktinformation för två referenspersoner.

För mer information kontakta dr Maria Gustafsson, email: maria.gustafsson@umu.se, Institutionen för Integrativ Medicinsk Biologi, Umeå universitet.

Läs mer om institutionen här: https://www.umu.se/institutionen-for-integrativ-medicinsk-biologi/

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1272-20
Kontakt
  • Dr. Maria Gustafsson, maria.gustafsson@umu.se
Publicerat 2020-11-09
Sista ansökningsdag 2020-12-07

Tillbaka till lediga jobb