Handelshögskolan vid Umeå universitet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Handelshögskolan, enheten för statistik, söker nu en vikarierande universitetslektor inom ämnesom­rådet statistik. Anställningen är på 12 månader med början 1 januari 2020 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning på grundnivå och avancerad nivå inom ämnesområdet statistik. I anställningen ingår även forskning inom området kausal inferens vars omfattning är beroende av tillgängliga externa forskningsresurser.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § Högskoleförordningen (HF) och Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Behörigheten avser ämnesområdet statistik.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder gäller graden av vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vid avvägning mellan bedömningsgrunderna läggs lika vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Administrativ och annan skicklighet är meriterande.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom egen forskning inom ämnesområdet statistik. Där är statistisk metodutveckling särskilt meriterande, och tillämpning av avancerade statistiska metoder meriterande. Graden av vetenskaplig skicklighet ska främst bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publicerats i internationellt spridda vetenskapliga tidskrifter som tillämpar ett så kallat referee-system. I andra hand kan den vetenskapliga skickligheten bedömas utifrån en ettårig forskningsplan och ännu ej accepterade manuskript. Dokumenterad förmåga att erhålla forskningsmedel inklusive medel för t.ex. konferensdeltagande är meriterande. Arbete inom kausal inferens-området är särskilt meriterande.

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet statistik. Visad undervisningsskicklighet på grundnivå och avancerad nivå är särskilt meriterande. Högskolepedagogisk utbildning är meriterande. Särskilt meriterande är förmåga att undervisa på svenska.

Administrativ skicklighet är meriterande och avser främst förmåga att självständigt organisera utbildningsverksamhet. Vid bedömning av annan skicklighet kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet. Där ingår ett utåtriktat och flexibelt arbetssätt, lätt för att ta egna initiativ och förmåga att arbeta självständigt. Den sökande ska också ta fullt ansvar för sina arbetsuppgifter och kunna bidra till en god undervisnings- och forskningsmiljö.

Ansökan
Ansökan ska göras via universitetets e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 2019-09-29. Anvisningar för vad ansökan ska innehålla finns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här, och hur ansökan ska utformas finns i Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar, här.

Mer om Handelshögskolan
Handelshögskolans vision är att vara ett framstående lärosäte vad gäller utbildning i Sverige, att bedriva forskning av hög internationell standard samt att samverka med näringsliv och förvaltning inom såväl som utanför vår region. I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning för att utveckla ansvarstagande ledare med en förståelse för samhällets utmaningar gällande hållbar utveckling.

Vi är ca 150 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3000 studenter passerar årligen våra kurser och vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för statistik har ca 30 anställda. Vi bedriver statistisk grundforskning och empirisk forskning i nära samarbete med andra vetenskaper.

Handelshögskolan har AACSB-ackreditering och är hållbarhetscertifierad enligt miljöledningsstandarden ISO14001. Läs mer om Handelshögskolan här:  www.umu.se/handelshogskolan/

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1303-19
Kontakt
  • Marie Eriksson, biträdande prefekt, 090-7866108, marie.eriksson@umu.se
  • Xavier De Luna, professor, 090-786 5559, xavier.deluna@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-09-09
Sista ansökningsdag 2019-09-29

Tillbaka till lediga jobb