Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och bedriver en bred utbildnings- och forskningsverksamhet inom ämnesområden som etnologi, kulturanalys, litteraturvetenskap, litteraturdidaktik, medie- och kommunikationsvetenskap samt museologi. Institutionen har omkring 60 anställda och kombinationen av ämnesområden gör den till en kreativ miljö för vetenskapliga möten och samverka mellan kultur, medier och litteratur. http://www.kultmed.umu.se

Institutionen för Kultur- och medievetenskaper söker en postdoktor i antingen medie- och kommunikationsvetenskap, etnologi, museologi eller litteraturvetenskap, med inriktning mot globala utmaningar.

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i något av ämnena etnologi, medie- och kommunikationsvetenskap, museologi eller litteraturvetenskap eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i något av ämnena och som inte har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger, såsom till exempel föräldraledighet eller sjukdom.

I första hand ligger vetenskapliga meriter till grund för bedömningen. Rangordningen sker efter de vetenskapliga meriterna och forskningsplanens relevans och kvalitet.

Goda kunskaper i svenska, eller annat skandinaviskt språk är ett krav för sökande som söker som postdoktor i litteraturvetenskap.

En allmän bedömningsgrund är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Villkor för anställningen
Anställning som postdoktor avser huvudsakligen forskningsarbete i två år och aktivt deltagande i ämnets forskningsaktiviteter. Viss undervisning kan också komma att bli aktuell. Tillträde 2019-08-01 eller enligt överenskommelse. 

Arbetsort är Umeå och hög närvaro i miljön är ett krav.

Ansökan

Ansökan på svenska eller engelska ska innehålla:

  • Följebrev där sökande motiverar sitt intresse för tjänsten och redogör för sina kvalifikationer
  • CV (med komplett publikationslista)
  • Projektbeskrivning (max fem sidor)
  • Vidimerad kopia av examensbevis
  • Fem publikationer som den sökande önskar åberopa namn
  • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Ansökan görs i e-rekryteringssystemet senast 2019-04-05.

Vi ser fram mot din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 190801 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-421-19
Kontakt
  • Karin Ljuslinder, prefekt, 090-786 79 48
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-03-15
Sista ansökningsdag 2019-04-05

Tillbaka till lediga jobb